DAG SØRLI"/>

Kampen mot vekten i gang

Å gjøre endringer i livsstilen er beinhard jobbing. Bare spør Henriette Kvien Cock (25).

Foto: Ronald Johansen

ibevegelse

– Jeg synes det både er tøft og krevende. For mange er det en selvfølge å trene, men slik er det ikke for alle. Noen trener fordi de har lyst, mens andre gjør det fordi de må, sier Tromsø-kvinnen ettertenksomt.

Henriette Kvien Cock har hatt utfordringer med overvekt i mange år, og ønsker nå mer enn noe annet å gjøre endringer.

– De helsemessige plagene jeg har merket sterkest er vond rygg og kneplager. I tillegg er jeg i ferd med å utvikle diabetes. Jeg har bedt om hjelp, men synes det er tøft å måtte be om det. Det er ikke så lett å gjøre endringer når man står midt opp i det, sier hun.

Ned i vekt

Å be om hjelp er ofte forbundet med skam og er veldig personlig. I dag er man godt opplyst om livsstilssykdommer og hvordan forebygge.

– En stor del av det å endre livsstil, er også å være forbedret på å gå på noen smeller. Det gjør i alle fall jeg ganske ofte, og da har jeg en tendens til å ville gi opp, fordi jeg føler at alt jeg har gjort er litt forgjeves. Men det viktige er jo å reise seg igjen når man har ramlet av lasset, og å komme seg videre. Tro meg, jeg ønsker å endre livsstil og gå ned i vekt, forteller hun.

20 prosent

I rapporten om nordmenns fysiske helse som ble lagt fram før jul, viser det seg at nordmenn har store utfordringer når det gjelder livsstilssykdommer som overvekt, hjerte/kar-sykdommer og diabetes 2.

Årsaksforholdene er i all hovedsak for lite fysisk aktivitet. 20 % av den norske befolkningen har et overvektsproblem, ifølge Helsedirektoratet. Et stadig økende antall unge sliter med overvekt av ulike årsaker og mange som behøver profesjonell hjelp.

Mer iBevegelse her!

Ikke løping ennå

For å gi seg selv ekstra drahjelp, meldte småbarnsmoren seg som en av deltakerne i pilotprosjektet til friluftsrådet «Opptur» i 2011. Der deltok flere unge med helsemessige utfordringer og overvekt. I prosjektet var nærheten til naturen og det å være ute i frisk luft en av de viktigste faktorene.

– Det er godt å komme seg ut. Jeg like best å gå i oppoverbakke. Jeg har ikke kropp til å løpe ennå. Men å gå – det kan jeg, sier Henriette engasjert.

Ukesmeny

Hun har innsett at hun må endre kostholdet sitt. Første steg er å planlegge en ukesmeny og handle inn matvarer på forhånd. Videre skal hun lage seg en ukeplan hvor hun legger inn tid til egentrening men også legge inn aktiviteter som inkluderer familien. Gjennom å skrive en aktivitetslogg skal hun hjelpe seg selv til å reflektere over det hun har fått til og hvordan det føles.

– Jeg vet det vil ta tid, men at det er det som må til for å få en helse som holder hele livet.