Troms Kraft er Nord-Norges ledende energikonsern, etablert i 1898, og eid av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Konsernet er en betydeligkraftprodusent og en av landets store netteiere. Konsernet har et sterkt eierskap og engasjement innen utvikling og salg av ny fornybar energi i Norge, Sverige og Finland. Troms Kraft har hovedkontor i Tromsø, og har om lag 320 medarbeidere i hele konsernet, med arbeidsplasser i store deler av fylket, samt i vårt salgsselskap i Sverige og Finland. Se vår hjemmeside, www.tromskraft.no, for mer informasjon. Troms Kraft Produksjon AS produserer fornybar energi ved 11 vannkraftverk, samt et vindkraftverk i Troms fylke. Kraftverkene driftes fra Silsand, Skibotn, Tromsø og Fakken. Troms Kraft Produksjon AS er et heleid datterselskap av Troms Kraft AS med 27 ansatte, og har kontor i Tromsø.

Fagsjef bygg

Søk på stillingen

Stillingens hovedoppgaver

• Overordnet vedlikeholdsplanlegging, strategi og oppfølging av drift og vedlikehold.

• Utarbeide tilbudsgrunnlag, kostnadsberegninger, innhente tilbud, tilbudsevalueringer og kontraktsforhandlinger ved rehabiliteringer og nybygg

• Prosjektledelse ved byggeprosjekter og koordinering av tekniske entrepriser.

• Saksbehandling internt og eksternt, herunder mot offentlige instanser.

• Brannvernleder

Andre arbeidsoppgaver kan bli pålagt ved behov. Arbeidssted er Tromsø.

For mer informasjon kontakt

avd. sjef Plan, Helge M. Eklund, telefon 481 97 522

Søknaden

Fullstendig utlysningstekst finner du på www.tromskraft.no/ledigestillinger

Søknadsfristen er 4. april 2017

Firma: Troms Kraft Produksjon
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 2017-1-31 00:00:00

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Troms Kraft Produksjon

Stilling ledig - søkeresultater
  • Sortér
  • Sist publisert
  • Tittel alfabetisk
  • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...