Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Rådgiver i overvåkningstjenesten

Søk på stillingen

OVT driver med kontroll av fiskefelt i Barentshavet og Norges økonomiske sone. Seksjonen har 21 medarbeidere der 2 arbeider ved kontoret i Tromsø (seksjonssjef, rådgiver) og 19 som inspektører på fiskefartøy. Seksjonen har en sentral rolle i ressursforvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet og har vært en medvirkende årsak til god bestandssituasjonen vi nå ser for flere viktige arter. Stillingen byr på mange utfordringer innen den daglige utøvelsen av fiskeriene. Virksomheten styres gjennom risikovurdering og analyse av tilgjengelige data fra fiskeriaktivitet. Vi ønsker oss en positiv medarbeider som ønsker å bidra til utvikling og nytenking rundt nåværende og fremtidige oppgaver ved seksjonen.

 Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering, oppfølgning og planlegging for driften av sjøtjenesten

 • Kvalitetssikring, oppfølgning og behandling av ressurskontrollrapporter

 • Anskaffelser - utarbeide toktplaner og kravspesifikasjoner for leie av fiskefartøy

 • Databehandling (systematisering), analyse og risikovurdering

 • HMS- utvikling og tilrettelegging for inspektørene

 • Evt. andre oppgaver som tilfaller seksjonen

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, nøyaktig og effektiv

 • God til å kommunisere med næringsaktører

 • Evne til å samarbeide og arbeide i team

 • Pedagogiske egenskaper

Kvalifikasjoner:

 • Høyere fiskerifaglig utdanning

 • Kjennskap til bruk av kartverktøy

 • Gode IT-kunnskaper

 • Kompetanse innen analyse- og kontrollarbeid

 • Erfaring fra fiskerinæringen

Lønn:

 • Stillingen er lønnet fra 473.100,- til 567.100,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis.

 • Fra lønnen trkkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved å kontakte seksjonssjef Rolf harald Jensen, tel.: 917 96 533 eller regiondirektør Gunnar Trulssen, tel.: 958 00 910.

Firma: Fiskeridirektoratet
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 30. april 2017

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Fiskeridirektoratet

Stilling ledig - søkeresultater
 • Sortér
 • Sist publisert
 • Tittel alfabetisk
 • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...