(Foto: Ronald Johansen)

Foto: Ronald Johansen

"Kollektivtilbudet i distriktene er en tom tabell uten rutetider"

Så var det «på han igjen». Tidligere i år vedtok kommunestyret å innføre bompenger. En avgift signert i stolthet av Ap, SV, Rødt, Høyre, Venstre, MDG, Krf og Sp. Nå kommer piggdekkavgiften.
Last inn siden på nyttSaken oppdateres...

Jeg tviler ikke på at den omtalte luftforurensningen gir store utfordringer og at noe må gjøres, men jeg vil samtidig minne om at de aller fleste bilistene som benytter piggdekk gjør dette utfra behov, og ikke fordi at de foretrekker mer støy når de kjører, eller at de synes piggdekk har et pent, forlokkende og fancy utseende.

Det handler enkelt og greit om hva den enkelte bilist selv føler er tryggest.

I kampen mot svevestøvet og for å få ned bilbruken uttaler SV at de heller vil benytte «gulrot fremfor pisk». Flere bilister skal over på kollektivtransport.

Det er da interessant å spørre: Hvorfor vil ikke SV og resten av posisjonen legge (ordentlig) til rette for dette i hele kommunen vår slik at flere (også de med mangelfull bussforbindelse) kan reise kollektivt? Det vil i såmåte være naturlig å stille spørsmål ved om hele miljøargumentet har endt opp som et gissel for å innkassere bompenger fra strategisk planlagte områder i kommunen vår?

Utfra de seks miljøtiltakene som nå skal vurderes politisk må man lete lenge for å finne SVs annonserte gulrøtter, mens pisken derimot er tydelig fremtredende, i allefall for distriktenes del.

Et av forslagene er datokjøring til tross for at svært mange distriktpendlere både er avhengig av bil og i tillegg har sin arbeidsplass på Tromsøya. Man trenger ikke bevege seg lenger med bil enn et kvarter fra sentrum før busstilbudet glimter med sitt fravær. En tilstand som for distriktene sin del har vart i de siste 40 år, hvilket forklarer bilbruken.

Man må forutsette at både arkitektene bak disse forslagene og våre politikere forstår at en hel del mennesker gjennom datokjøring får vanskeligheter med å møte på jobb. Som om ikke dette er nok, foreslås det i tillegg veiprising og parkerings restriksjoner.

Sentrum skal gjøres mer utilgjengelig for de av oss som er prisgitt å benytte bil. Med andre ord: sentrum skal ikke være til for alle. Det forutsettes fortsatt at våre folkevalgte vet hva de holder på med, og forstår hvilke konsekvenser dette medfører.

Til sist nevnes veiprisingen. En avgift som tildeles de allerede «glemte innbyggerne» (distrikts pendlerne) i tillegg til bompenger, piggdekkavgift, datokjøring, og dårligere tilgjengelighet til sentrum. Dette fordi våre folkevalgte har gitt vekk alle gulrøttene i sentrale strøk og kollektivtilbudet i distriktene forble en tom tabell uten rutetider. Da er det bare pisken igjen.      

Lik itromso.no på Facebook:iTromsø ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.

Mer å lese på iTromsø: