Debatt

«Tromsø trenger flere ekspressruter»

Nesten alle i Tromsø vet hvem busselskapet Nobina er, og alle som vet hvem Nobina er, vet også at de har et dårlig rykte, og det er viden kjent at «du rekker alltid forrige buss.»

BEDRE TILBUD: Artikkelforfatteren mener flere ekspressbusser og færre busstopp vil bedre tilbudet til studenter.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Dette mener Fremskrittspartiets Ungdom ikke er godt nok. Derfor trenger vi et nytt og mer effektivt busstilbud.

I Tromsø kommune tar det i dag veldig lang tid om man skal reise kollektivt. En av grunnene til dette er at det er ekstremt mange busstopp på øya, altså cirka 50 til 100 meter mellom hvert busstopp. For det første fører dette til unødvendig lang reisetid, og for det andre at bussene ofte blir forsinket. For innbyggerne i kommunen er dette problematisk fordi det fører til et uforutsigbart busstilbud, og mange velger derfor å kjøre egen bil.

På enkelte busstrekninger i Tromsø er det svært kort avstand mellom busstoppene. Når bussen da ikke er i rute, og må stoppe så hyppig som det er lagt opp til i dag, er det et irritasjonsmoment for dem som bruker kollektivtransport i Tromsø.

Spesielt problematisk er dette for ungdom og studenter som ikke har muligheten til å komme seg fram på andre måter. For disse medfører dette store ekstra unødvendige utfordringer i hverdagen. En løsning som ville hjulpet studentene mye er flere ekspressbusser fra de områdene hvor det er en del studentboliger og til Universitetet, og knutepunkter som Jekta Storsenter og sentrum.

Tromsø FpU ønsker derfor ekspressbusser til Universitetet, knutepunkter for personer i byen, og færre busstopp på enkelte av bussrutene for å korte ned reisetiden i Tromsø kommune. Dette har vi stor tro på at vil føre til at flere benytter seg av kollektivtransporten fremfor private fremkomstmidler, og en mer forutsigbar hverdag for dem som benytter seg av kollektivtilbudet i Tromsø kommune.

Fremskrittspartiets Ungdom tok opp denne problemstillingen på Troms FrPs årsmøte, så vi får håpe Fremskrittspartiet ser dette problemet, og er enig med oss om at dette er en god idé. Dette vil skape en enklere hverdag for folk flest.