Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomité
            (Foto: Wikipedia)

Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomitéFoto: Wikipedia

«Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep»

Debatt

Statsminister Erna Solberg har lansert fem løfter til barna. Barn skal ikke mobbes, de skal gå på en skole som gir verdens beste muligheter, de som har det vanskelig skal få god hjelp, de skal ikke utsettes for vold og overgrep og de skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet. Dette er løfter barna våre fortjener at vi innfrir!
Last inn siden på nyttSaken oppdateres...

Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Vold og overgrep påfører barna store smerter og skader, og i noen tilfeller skader som varer livet ut. Overgrepene er ofte forbundet med fortielse, skyld og skam.

Vi voksne har et spesielt ansvar for å bidra til å hindre overgrep, og gi barna den hjelp og beskyttelse de sårt trenger og har rett på. Regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og overgrep og vold mot barn, inneholder en rekke tiltak som skal bidra til bedre beskyttelse; etterforskningen av volds- og overgrepssaker skal prioriteres, alle tjenester skal ha god og riktig kompetanse og det forebyggende arbeidet skal styrkes.

Politidistriktene skal få egne fagmiljøer for kriminalitetsbekjempelse innenfor vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Barnehusene skal få styrket kapasitet og kompetanse ved etterforskning av vold og overgrepssaker mot barn.

En annen viktig satsing i planen er de forebyggende tiltakene. Det skal utvikles en ny nasjonal strategi for foreldrestøttende tiltak i kommunene, familievernkontorene skal få større kompetanse omkring vold slik at de kan hjelpe familier der det forekommer vold, og helsestasjonene skal få et tydeligere ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep.

Som politikere er en av våre viktigste oppgaver å hjelpe de som trenger ekstra hjelp og beskyttelse. Det er ingen enkel oppgave, og den er ikke gjort over natten, men det er vårt ansvar! En god barndom varer tross alt livet ut.

Lik itromso.no på Facebook:iTromsø ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.

Mer å lese på iTromsø: