Meninger

«Kroken på døra for over 40 år med formidling av og kjærlighet og interessearbeid for nordnorsk visetradisjon?»

Opprørt: Ola Bremnes, Mari Boine og Moddi er blant artistene som har signert innlegget mot nedleggelsen av Nornorsk viseforum. 

meninger

Det ble akkurat offentlig at Nordnorsk viseforum (NNV) fra og med 2018 blir utelatt fra den nordnorske kulturavtalen, noe som i praksis vil si at vi blir nødt til å legge oss ned, da disse 75.000 kronene er noe vi avhenger av for å kunne være i drift.

Kulturavtalen, som nylig er reforhandlet, er et samarbeid mellom de nordnorske fylkeskommunene om finansiering av institusjoner og organisasjoner innen kunst- og kultur i landsdelen.

NNV er den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med visesjangeren i Nord-Norge, og favner alt fra amatører til profesjonelle – organisert som viseklubber, arrangører og enkeltstående artister.

Selv om visesjangeren hadde sin så langt største glansperiode på 70-tallet, har den i de senere årene vokst seg både større og bredere i et godt tempo. Mange av de artistene som har de mest bærekraftige karrierene som liveartister, og også ligger høyt på både salgs- og radiolister her til lands, sorterer under denne kategorien.

Her oppe i nord har visa definitivt hatt en viktig posisjon som identitetsbygger og kulturbærer. Hvor ville bruken av nordnorsk språk i musikk vært uten foregangsfigurer som f.eks. Jack Berntsen, Halvdan Sivertsen eller Ragnar Olsen og Boknakaran.

At denne avgjørelsen kommer til å få store konsekvenser for viseformidling nasjonalt, er det heller ikke noen tvil om.

Daglig leder i Norsk viseforum, Audun Reithaug har følgende å si:

«Nordnorsk Viseforum har vært en viktig pådriver for den rivende utvikling visebevegelsen er inne i. Det er helt utrolig at det offentlige ikke engang kan avse en liten symbolsk sum for å ivareta den nordnorske visekulturen. At noe som er en så viktig del av vår felles norske kulturarv verdsettes så lite, gjør meg rett og slett trist»

Vedtaket blir ikke gjort før 8. juni, og vi kan ikke annet enn å håpe på at politikerne tenker seg om enda en gang.

Men nå som det ser det ut som vi må forberede oss på å ta fram den metaforiske hammeren til Jack Berntsen, og overlate forvaltningen av denne viktige nordnorske kulturtradisjonen til markedskrefter, enkeltpersoner og tilfeldigheter, er det godt å vite at vi i alle fall har bred støtte i både spydspisser og grasrot i at det vil være et veldig stort tap for musikklivet i hele Nord-Norge om Nordnorsk viseforum forsvinner.

Vi ser også med hoderysting og tristhet på at viktige kulturelle organisasjoner som Nordnorsk jazzforum og Norsk filmforbund avd. Nord-Norge også har blitt strøket fra avtalen.

Med håp om at vinden skal snu, og at kulturlivet her oppe ikke skal bygges ned.

Signert,

Musikerne/visekunstnerne ved Ola Bremnes, Mari Boine, Tonje Unstad, Lars Bremnes, Ragnar Olsen, Ingeborg Oktober, Trine Strand, Marte Valle, Æ, Sigrun Loe Sparboe, Irene Persen, Tove Haugerudbråten, Sigbjørn Thomassen, Moddi, Tore Bruvoll, Arne Ivar Hanssen, forfatter og journalist, daglig leder i Finnmark musikkråd – Hans Stapnes, daglig leder i Troms musikkråd – Anne Grete Seljebakk, daglig leder i Nordland musikkråd – Hilde Høgseth

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger