Debatt

«Høyre og Frp svikter samene»

Sametinget er det representative organet av og for samene i Norge som skal styrke vår politiske stilling og fremme våre rettigheter og interesser.

Sametinget i Karasjok.   Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

meninger

Arbeiderpartiets overordnede mål i samepolitikken er et sterkt Sameting med tillit hos det samiske folket og i befolkningen forøvrig. For første gang etter etableringen av Sametinget i 1989 er de statlige bevilgninger til samiske formål blitt redusert, sett i forhold til lønns- og prisstigning med nærmere 60 millioner kroner.

Regjeringens statsbudsjett for 2017 har gitt en økning på 1,6 prosent til Sametinget, hvilket er mindre enn den forventede lønns- og prisstigningen, noe som bare kan betraktes som en reell nedgang. Når man sammenligner den samiske sektoren med andre sektorer hvor det overføres midler fra staten, har gjennomsnittlige realutvikling i perioden 2014 til 2017 økt med +11,6 prosent til disse sektorer, mens samisk sektor har hatt en realnedgang på -6,2 prosent.

Dette viser at den samiske sektoren ikke er prioritert av regjeringen. Finansminister Siv Jensen kommer fra Frp, de går til valg på å legge ned Sametinget. Det finnes ingen vilje til å løfte frem samesaken.

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Arbeiderpartiet i regjering vil gi mer til samiske formål og være en aktiv støttespiller for Sametinget. I vårt alternative budsjett var det lagt inn 75 millioner kroner mer til samiske formål, enn hva Høyre/Frp-regjeringen ville gi Sametinget.