Debatt

Ullsfjord menighetsråd: «Den nye ekteskapsliturgien er i strid med Guds ord»

Ullsfjord menighetsråd har vedtatt at de ikke ønsker at den nye ekteskapsliturgien, som åpner for vigsel av likekjønnede, skal brukes i deres menighet.

Etter kirkevalget er det flertall i Kirkemøtet for vigsel av likekjønnede par. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

meninger

Kirkemøtet vedtok i januar i år en ny ekteskapsliturgi for vigsel av likekjønnede. Dette vedtaket er ikke i samsvar med Guds ord og vår kirkes bekjennelses skrifter. Konsekvensene av å ta i bruk den nye vigselsliturgien er å legge til rette for at handlinger som er i strid med Guds ord kan skje i kirken. Vi ønsker å følge Guds ord og vår kirkes bekjennelses skrifter i dette stykket, ikke kirkemøtets vedtak. Derfor fattet menighetsrådet i Ullsfjord sogn i møte 17.8.2017 fattet følgende vedtak:

«Den nye ekteskapsliturgien for vigsel av likekjønnede er ikke i samsvar med Guds ord, og vår kirkes bekjennelses skrifter. Menighetsrådet ønsker ikke at den blir benyttet i Ullsfjord menighet».

Dette vedtaket er en klar uttalelse fra menighetsrådet, det er ikke ønskelig at den nye liturgien blir brukt i vår menighet. På tross av kirkemøtets vedtak ønsker vi at Guds ord og kirkens bekjennelses skrifter skal være førende for det lokale menighetslivet.