Debatt

«Er det i orden at politikerne med det overordnede arbeidsgiveransvaret peker ut enkeltansatte og sier «deg har vi faktisk ikke bruk for»?»

Hvor er respekten, anerkjennelsen og tilliten til jobben denne ansatte utfører?

Erlend Svardal Bøe (H) og Britt Elin Steinveg.Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

meninger

Hver dag utøver de ansatte omsorg i møte med barn, eldre og andre mennesker som har behov for kommunale tjenester.

«Godt medarbeiderskap kjennetegnes av profesjonell og ansvarsbevisst utførsel av arbeidsoppgavene, at en er redelig og pliktoppfyllende ovenfor arbeidsgiver, samt en inkluderende og god arbeidskollega.»

Arbeidsgiverstrategien danner grunnlaget som det forventes at ledere og medarbeidere i kommunen skal arbeide etter.

Norge er tuftet på demokratiske verdier og medfører at politikere sitter med det øverste arbeidsgiveransvaret i offentlig sektor- og slik skal det være.

Politikerne som er valgt til å lede en av de største organisasjonene i Tromsø – hvor mye verdsetter de sine ansatte?

Sist onsdag kunne vi lese i avisa iTromsø at Høyre i sitt alternative budsjett ønsket å konkurranseutsette enkelte tjenester i kommunen. Det er forståelig at de ulike partiene ønsker å fremme sin politikk- og slik skal det være.

I dette budsjettforslaget gikk derimot politikerne ut med forslag til kutt knyttet direkte mot én stilling. Som hovedverneombud i Tromsø kommune er det svært trist å se at politikere som er valgt til være arbeidsgiver, velger å detaljstyre kommunens rammer på en slik måte at det berører stillinger til enkeltansatte.

Er det i orden at politikerne med det overordnede arbeidsgiveransvaret peker ut enkeltansatte og sier «deg har vi faktisk ikke bruk for»?

Hvor er respekten, anerkjennelsen og tilliten til jobben denne ansatte utfører?

Tromsø kommune skal være en seriøs og trygg arbeidsgiver som anerkjenner sine ansatte.

Politikerne i kommunestyret må ta innover seg at de er arbeidsgiver, de skal bidra til at de ansatte i Tromsø kommune skal føle seg trygg, respektert, anerkjent og at de har arbeidsgivers tillit.

Dersom kommunen skal beholde sine dyktige ansatte og rekruttere ny og god kompetanse, må vi opptre profesjonelt og behandle våre medarbeidere i tråd med vår visjon og arbeidsgiverstrategi – det er nemlig de som hver dag leverer tjenester, for et varmt og livskraftig Tromsø!