Debatt

«Feilinformasjon om samene i Norge»

Nå for tiden bedrives en omfattende feilinformasjon ovenfor norske skolebarn og lærere i Norge, om samenes historie i Norge.

Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

meninger

Jeg skal gi tre eksempler på dette.

1. I Gyldendal sin lærebok «Gaia 5» for barneskolen, kan en lese at «Vi regner samene som et urfolk. Det betyr at det var de som bosatte seg nord i landet vårt først.»

2. I læreboka «Cumulus» for barneskolen kan en lese dette. «En urbefolkning er de menneskene som kom først til sitt sted. Samene har bodd i nord i flere tusen år. De kom først til sitt område.»

3. I Cappelens elevbok «Vi i verden 6», blir det fortalt at «Samene er urfolk i Norge. Det betyr at de var det første folket som levde her.»

Den eldste konstaterte bosettingen i Nord-Norge er datert til å være 11300 år gammel. Funnet er gjort i Karlebotn i Øst-Finnmark.

LES OGSÅ: Én million kroner til samisk filmer

Ifølge språkforskerne oppsto det ursamiske språket i Ladoga-Onega-området i nord-Vest-Russland for 2500 år siden. Området ligger rett øst for dagens sør-Finland.

En gang etter dette tidspunktet vandret ursamisktalende grupper inn i sør-Finland og senere, videre nordover i Finland, etter hvert inn på Nordkalotten og inn i Norge.

LES OGSÅ: Nå skal områder rundt Rystraumen få samiske navn

Ifølge nyere språkhistorisk forskning i Finland, oppsto de samiske språkene en gang etter år 500 e.Kr. Å hevde at det fantes samer i Norge før de samiske språkene oppsto er meningsløst.

Hvorfor velger norske skolebokforfattere, norsk skolebokforlag og norske myndigheter å feilinformere elever og lærere om samenes historie i Norge?