Debatt

«TT-skandalen i fylkeskommunen»

Illustrasjon. Foto: Trond Sandnes

debatt

Arne Eriksen i Blindeforbundet hadde nylig et innlegg der han uttrykte misfornøyen med fylkeskommunens saksbehandling av et statlig ekstratilskudd til noen av TT-brukerne.

Vi forstår at Eriksen ønsker fortgang, men kritikken er utenfor normale proporsjoner.

Faktum er at: Samferdselsdepartementet hadde ikke gitt signaler om når svar på søknaden og tildeling ville foreligge. Tilsagnet ble gitt fra Samferdselsdepartementet 4. juli og pengene ble utbetalt 18. juli 2017. Fellesferien og den planlagte ferieavviklingen var i gang.

Troms fylkeskommune har nå, etter anmodning fra Samferdselsdepartementet, definert blinde og svaksynte som A-brukere. Denne kategorien får sammen med rullestolbrukere større tildeling enn andre TT-brukere.

Informasjon om hvem og hvor mange som nå er A-brukere er tatt inn i våre systemer. Dette kan ha betydning for beløpsandelen til den enkelte.

Det er svært få A-brukere som har brukt opp den opprinnelige tildelingen fra januar 2017. Disse vil ha mulighet til å få refundert fra Rogaland Taxi eventuelle utlegg til drosje i perioden fram til ekstrautbetalingen er klar.

Troms fylkeskommune ga før helgen melding til Rogaland Taxi om fordeling av midler til brukerne, slik at de trolig har pengene tilgjengelig på TT-kortet i løpet av uke 32. Det er cirka en måned etter at tildelingen ble gitt.