Kommunen dekker ikke inn OL-underskuddet

Aps Kristin Røymo vil komme OL-kreditorene i møte. Men det ville ikke kommunestyret.

Kristin RøymoFoto: Pia Engman

nyhet_old

Dagens kommunestyremøte behandlet underskuddet i Sjakk-OL. Byråd Jonas Stein (V) redegjorde for hvordan selskapet gikk over fire millioner kroner i minus og Kristin Røymo (Ap) ville ha kommunestyret med på en håndsrekning til kreditorene – som blant annet er hotellnæringen i Tromsø.

– Vi i denne salen er på sett og vis foreldre til en familie som har hatt en kjempefin fest, som mange har vært stolte av. Men nå klarer vi ikke å betale regningen. Det er en alvorlig situasjon og det er Tromsøs omdømme som står på spill. Hvem vil samarbeide med Tromsø fremover hvis vi ikke tar økonomisk ansvar? spurte Kristin Røymo fra talerstolen.

LES OGSÅ: Dette gikk galt under Sjakk-OL

Komme i møte

Hun fremmet forslag om at byrådet får fullmakt til å fremforhandle en avtale om et sluttoppgjør med selskapene i Sjakk-OL.

– Denne avtalen skal komme kreditorene i møte og skal reflektere prinsipper for god eierstyring, ansvar og omdømme for selskapet og Tromsø kommune, sier Røymo.

LES OGSÅ: Bygger demning til ni millioner kroner

Hun ba også byrådet komme med forslag til hvordan beløpet skal dekkes inn. Men de styrende partiene var ikke enig i planen.

– Tromsø kommune er involvert i mange prosjekter. Skal vi da dekke inn alle underskudd fremover? Det er en viktig prinsipiell sak. Jeg har ikke lyst å danne presedens ved at Tromsø kommune skal dekke inn underskudd i alle kommunale selskap, mener Magnus Mæland (H), som nevnte konkurser i Visit Tromsø og Billetten som eksempler på at kommunen ikke dekket inn underskuddet.

100.000 fra hver

Jan Blomseth, gruppeleder i Frp, ville også teste prinsippene blant kommunestyrets medlemmer.

– Alle form for næringsvirksomhet innebærer en viss risiko for tap. Det er næringslivet innstilt på. Jeg kunne vært fristet til å be hver enkelt kommunestyremedlem om å betale inn 100.000 kroner hver for å dekke inn underskuddet. Jeg tviler på at så mange er villige til det. Men skattebetalernes penger bruker man gjerne, sier Jan Blomseth.

LES OGSÅ: Strikk deg til TIFF-billetter

Svs Gunhild Johansen støttet Arbeiderpartiet. Hun mente at kommunen må ta regningen.

– Vi har mulighet til å betale oss ut av et dårlig rykte og ta den sure svien etter den søte kløen, sa Johansen.

Aps forslag om inndekning fikk 16 stemmer i kommunestyret og falt. Dermed går det mot konkurs i Sjakk-OL.