Omkom i ballongferd

33 år etter at ballongfarerne i Andrée-ekspedisjonen forsvant i isødet, blir de funnet av «Bratvaag»- ekspedisjonen og fraktet til Tromsø.
nyheter

PROSTNESET/TROMSØ DOMKIRKE: I et forsøk på å nå Nordpolen i 1897 la de tre svenskene Salomon August Andrée, Knut Frænkel og Nils Strindberg ut på ferden kalt Andrées ballongferd. Den 11. juli 1897 tok «Örnen» av fra Virgohamna, nordvest på Svalbard.

Redder seg i land

Allerede i startfasen av ballongferden fikk ekspedisjonen problemer på grunn av dårlige værforhold, og etter 65 timer og 33 minutter landet «Örnen» på isen, 480 kilometer fra startpunktet på Danskøya ved Svalbard.

Ekspedisjonen beslutter å vandre over isen for å finne et av nød-depotene som er lagt ut, men oppdager at strømmen og drivisen fører dem i feil retning.

De bestemmer seg for å overvintre på isen i håp om at strømmene til slutt vil ta dem tilbake til Spitsbergen. Men isen brytes opp og 5. oktober redder de seg i land på Kvitøya.

Funnet 33 år etter

Det aller siste livstegnet fra Andrée- ekspedisjonen er fra 17. oktober 1897, da Strindberg i sin almanakk karakteriserte situasjonen som spennende.

Mysteriet om skjebnen til Andrée-ekspedisjonen blir ikke løst før i 1930 da «Bratvaag»- og «Isbjørn»- ekspedisjonene gikk i land på Kvitøya i august og september.

De finner restene etter ekspedisjonen. Strindberg ble funnet gravlagt i en arktisk grav og likene etter Andrée og Frænkel ble funnet i restene av teltet.

Minnegudstjeneste

Den 2. september er «Bratvaag»- ekspedisjonen tilbake i Tromsø etter funnet av Andrée-ekspedisjonen på Kvitøya. En kommisjon oppnevnt av den svenske og den norske regjeringen sto da klar i Tromsø for å undersøke funnet. Etter en seremoni på bryggen i Tromsø, ble funnet etter Andrée-ekspedisjonen brakt til Kysthospitalet for undersøkelse.

En minnegudstjeneste i anledning funnene holdes i Tromsø domkirke den 8. september. Kommisjonen var ferdig den 18. september, og om formiddagen den 19. september ble de tre kistene med deltakerne fra Andrée- ekspedisjonen sammen med resten av funnet brakt om bord i skipet “Svensksund” som ligger ved kaia på Prostneset i Tromsø.