Eiscat-anlegget skal erstattes

Eiscat-anlegget blir på sikt erstattet av et nytt i Skibotn.

ERSTATTES: Det skal bygges et nytt 3D-anlegg i Skibotn som skal erstatte installasjonene på Ramfjordmoen. Foto: UiTFoto: UiT

nyheter

Vibeke Os ved Seksjon for forskning og formidling ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, sier at dette ikke er noe som skjer fort. Det blir fortsatt drift på Ramfjordmoen de kommende årene.

I sommer bevilget Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet 288 millioner kroner til byggingen av det nye radaranlegget som kan gjøre tredimensjonale målinger av nordlys og romvær.

LES OGSÅ: Eiscat lager kunstig nordlys over Tromsø

Klimaendringer

Ett av målene er å avdekke eventuelle klimaendringer i de øvre lagene i atmosfæren.

Forskningsrådet anser prosjektet som avgjørende for et videre langsiktig engasjement for utforskning av den øvre atmosfæren og at det er en av få større infrastrukturer der Norge kan og bør ta et internasjonalt forskningsansvar.

Flere anlegg

I dag driver Eiscat to radaranlegg – på Ramfjordmoen og i Longyearbyen. Investeringene i Skibotn vil erstatte dagens 40 år gamle anlegg. Selskapet har også mottakerstasjoner i Kiruna og i Sodankyl i Finland.

UiT var med fra i 1972 og har vært vertskap for anleggene i Norge.

Eiscat er et internasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Japan og Kina. I tillegg deltar Frankrike, Russland og Ukraina som assosierte medlemmer.

LES OGSÅ: UNN håper ny studie vil redusere dødsrisikoen dramatisk

Fire trinn

Utbyggingen er planlagt i fire byggetrinn hvorav det første er i norsk regi. Storfjord kommune er positive til byggingen i nærheten av universitetets feltstasjon.

Tidligere i høst startet et prosjekt for å bygge en tredimensjonal prototyp på Ramfjordmoen.

Det er finansiert av EU-Horison 2020-programmet med et budsjett på 3,1 millioner euro i tre år.