- Det kan skje en ulykke når som helst

Daglig setter bussjåførene seg selv og andre i fare. Nå krever driftssjef i Nobina, Magnar Nilssen, tiltak for å bedre trafikkbildet ved UiT og UNN.

Her frykter Magnar Nilssen, driftssjef i Nobina, at det kan skje alvorlige ulykker.   Foto: Jan Fredrik Frantzen

Driftssjef i Nobina, Magnar Nilssen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Etter at de nye bussendringene trådte i kraft mandag denne uken, står bussjåførene overfor daglige utfordringer. Spesielt er det stor bekymring tilknyttet infrastrukturen og holdeplassen rundt UNN og UiT. Nå har Nobina gjort en risikoanalyse av området.

– Det kommer altfor mange busser på en og samme tid, både rutebusser og ekspressbusser, spesielt i rushtiden. Siden det arbeides på UNN om dagen er det trangt om plassen og vi opplever også at folk springer i alle mulige slags retninger. Det kan skje en ulykke når som helst, sier Nilssen til iTromsø.

Ikke trygt

Spesielt er det utfordrende etter at busslommen til holdeplassen på oversiden har blitt snevret inn.

– Den er ikke så lang som den har vært tidligere. Med anleggstrafikken som også går samtidig, blir det fort veldig kaotisk, sier han.

I risikoanalysen, som allerede er sendt til Troms Fylkestrafikk og til kommunen, er såpass alvorlig at Verneombudet og tillitsvalgte ber Nobina om å varsle veimyndighetene, politiet og Arbeidstilsynet for å gjøre dem oppmerksomme på den risikoen sjåførene utsetter seg og andre trafikanter på med den utvidede busstrafikken.

– Vi får jo rapporter fra våre sjåfører om at dette området ikke føles trygt og at de ikke ønsker å utsette seg selv eller andre for fare. Vi har også måtte ta ut en ekstra trafikkleder som dirigerer trafikken i rushtiden. Sånn skal det ikke være, understreker Nilssen.

Ser løsningen

I analysen kommer det fram at det er meget små marginer for ulykker, et svært uoversiktlig og kaotisk trafikkbilde, en betydelig risiko for førerfeil og stor risiko for påkjørsel og klemskader med alvorlig personskade eller dødsulykker.

Nilsen er sikker på at det vil bli satt i gang tiltak for at busstrafikken i området skal bli trygt igjen.

– Nå er partene varslet, og jeg vet at det vil skje noe snarest, sier han.