Vil forsøke å etterkomme innspillene

I januar blir det møte på rådhuset om innspillene fra fylkeskommunen. Ikke alle innvendingene blir etterkommet.

UAKSEPTABELT: Fylkeskonservatoren mener omfanget på flytting og omplanting av trær ikke er akseptabelt. Illustrasjon: Dronninga Landskap/Zenisk AS

nyheter

– Vi har gjennomgått fylkeskommunens innspill og forsøker å imøtekomme innspillene, skriver Liv Marit Rui i Kulturminneconsult i en e-post til fylkeskulturetaten.

Hun viser til et møte på rådhuset i januar hvor detaljene i utkast til teknisk plan og planteplan skal være tema. Her vil også kulturetaten være til stede.

Ifølge eposten vil noen av innvendingene fra fylkeskommunen bli tatt hensyn til, men ikke alle.

– Vi fjerner teknisk rom, men ønsker å beholde paviljongen, kanalen og ikke minst geometrien. Vi justerer planteplanen og graveplanen. Det vil bli færre trær. Enkelte trær som fjernes, er svartelistet og røttene må derfor fjernes for å hindre nye rotskudd. Det planlegges å heve terrenget noe enkelte steder der det er naturlig, for å unngå graving i grunn, skriver Rui i eposten.

Detaljplanen for kirkeparken skal være klar til påske og innen 23. mai må alle detaljer være på plass, for da er det kontraktsmøte med kommunen.