15 fikk fartsbot

Mange bilførere hadde det for travelt gjennom Lavangsdalen.
nyheter

Politiet la klokken 12 ut en melding på sin Twitter-konto om fartskontroll i Lavangsdelen.

Resultatet av kontrollen var at 15 bilførere ble ilagt forenklet forelegg for fartsovertredelse av utrykningspolitiet.