Vil bygge boliger ved Bispegården

Mens Bispegården kan bli vernet, ønsker grunneierne å bygge fire-fem boliger på eiendommen.

BOLIGBYGGING: På venstre side av tomten til Bispegården ønsker Clemens Eiendom å bygge boliger. Foto: Kjetil Vik

Reguleringsplan: I den gamle reguleringsplanen for området fra 1972 er Bispegården regulert til bolig. Nå ønskes den delen av tomten regulert til næring/kontor.

nyheter

Dersom Clemens Eiendom AS får det som de vil, kan biskopen i Nord-Hålogaland få selskap av flere boliger i nabolaget. De har startet arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for bispegårdstomten.

LES OGSÅ: Denne boligen gikk for mer enn én million kroner over takst

Bedre utnyttelse

Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF). Selskapet er opprettet for å drive kommersiell eiendomsutvikling. OVF er en av landets største grunneiere med eiendommer over hele landet. Eiendomsmassen danner grunnlaget for langsiktig verdiskapning, blant annet gjennom datterselskapet Clemens Eiendom. Fondets verdier består av prestegårder, betydelige andre arealer og finanskapital.

– Vi ønsker å utnytte eiendommen bedre enn det som gjøres i dag, samtidig som vi skal ivareta Bispegården på en god måte. Vi vil forskjønne tomtearealet rundt Bispegården ved å lage en hageplan/beplanting for hele eiendommen, sier prosjektsjef Roar Andersen i Clemens Eiendom.

LES OGSÅ: Kamp om de nye studentboligene

Arkitektkontoret Amundsen i Tromsø har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og finne ut hva tomten kan brukes til. Den gamle reguleringsplanen fra 1972 anses som utdatert og kommunen ønsker å vurdere vern av Bispegården og samtidig vurdere mulighetene for å skille ut en del av tomta til boliger.

Historisk betydning

Det er biskopen i Nord-Hålogaland som i dag bruker Bispegården til kontorbygg for bispedømmet. 7. juni 1940 kom kong Haakon og kronprins Olav sammen med regjeringen til et siste statsråd i Bispegården før de måtte forlate Norge og dra til England.

– Vi må være sikre på at det er greit å bygge boliger samtidig som det tas tilstrekkelig hensyn til Bispegården, selv om den ikke har vernestatus ennå. Bispegården har stor verdi for byen og i folks bevissthet, det må ta for høyde for, sier arkitekt Peter S. Amundsen.

LES OGSÅ: Boligprisene fortsetter å stige

Han tror det skal la seg gjøre å kombinere boliger med den ærverdige Bispegården i nærheten når de går i gang med å vurdere størrelsen på bygningsmassen og hvordan det kan se ut.

– Tiltaket er i tråd med overordnet idé om fortetting av byens sentrumsnære boligområder, samt at det skal gi økonomisk grunnlag for videre opprusting av resterende del av eiendommen, heter det i brevet som er sendt ut i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet.

Tjene penger

Andersen i Clemens Eiendom gjør det klart at Bispegården ikke vil få noen bygg foran seg.

– Det skal stå fram som det fine bygget det er. Det er snakk om å bygge fire-fem boliger i rekke, på den ene siden av tomten.

Bispegården ble restaurert for over 20 millioner kroner for noen år siden, og nå ønsker Clemens Eiendom å tjene noen kroner på den ett mål store eiendommen.

– Vi har hatt store utgifter i forbindelse med restaureringen. Vi jobber med eiendomsutvikling og ønsker å utnytte eiendommen bedre enn i dag, sier Roar Andersen.