«Det som uroer oss»

I sitt årlige klimabarometer kartlegger TNS Gallup hvilke av tidens utfordringer nordmenn er mest opptatt av – eller mest bekymret over, om man vil.
nyheter

Og i siste utgave, som ble presentert i går, er klimasaken på vikende front. Mens dette sakskomplekset figurerte på andreplass i fjor, er det nå skjøvet ned på fjerde. 25 prosent av de spurte anser klimaendringene som den største utfordringen. 64 prosent svarte innvandring, som dermed utgjør en klar listetopp foran arbeidsledighet og utfordringer som gjelder helsevesenet. Lenger ned kommer vekst i økonomien og utdanningsspørsmål.

Og hva kan slike målinger fortelle om holdninger i befolkningen og utfordringer for myndighetene? At barometersvingningene henger sammen nyhetsbildet på det aktuelle tidspunktet, er ingen dristig hypotese.

Den kraftige økningen i asyl- og flyktningstrømmen i fjor høst skapte et inntrykk av en situasjon som var ute av kontroll – samtidig som 2015 totalt sett ble mer av et værmessig normalår. Året før hadde vi flere følbare og til dels spektakulære utslag et varmere og mildere klima. Overraskende er det heller ikke at ledighetsstatistikken og den politiske debatten om mottiltak gir utslag på barometeret i disse tider.

Tabellene tilsier jo at folk har fått et mer avslappet forhold til klimaendringer fram mot 2050. Men det kan gjerne tilføyes at mange av de øvrige utfordringene på listen vil forsterkes av en fortsatt økende oppvarming av kloden, slik det ble pekt på under gårsdagens presentasjon.

Ikke minst kan antallet klimaflyktninger få en dramatisk økning, og dermed bli merkbart også i vår del av verden. Her henger alt sammen med alt, sysselsetting og helse ikke unntatt. Klimabarometeret må tas som en utfordring, på flere hold.

Dette handler om bevisstgjøring, basert på nøktern og saklig informasjon, for å sikre klimapolitikken nødvendig forankring i opinionen. Klima- og miljøpolitikk er blant de overordnede oppgaver og dermed av en slik art at trøkket må holdes oppe, uavhengig av hvilke problemfelt som ellers beveger seg opp og ned på tabellen.

Så får det inspirere til innsats at klimasaken ifølge målingen holder stand i de yngre årsklassene, de som skal leve med resultatene av vår tids politiske prioriteringer.