Får ny husleieavtale

Etter ti år har kommunen og Cafe Sånn blitt enige om en ny husleieavtale for de neste ti årene.

Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Cafe Sånn overtok drifta av kafédelen i Kulturhuset på begynnelsen av 2000-tallet. Da overtok man etter at Kulturhuset på egen kjøl – og uten hell – hadde prøvd å drifte et kafékonsept.

Da Cafe Sånn ble etablert fikk man på plass en husleieavtale som regulerte hva man skulle betale – og hvilke ansvarsområder huseier og leietaker hadde.

Lavere prosentsats

Husleia ble satt til ti prosent av brutto omsetning, og da pliktet Kulturhuset å stå for vedlikehold og renhold av kjøkkenet i andre etasje.

I den nye avtalen – som skal skrives under i nær fremtid – er prosentdelen satt til syv prosent. Da bortfaller Kulturhusets plikt til å stå for renhold og vedlikehold.

I saksfremlegget til saken, som skal behandles i byrådet i neste uke, skrives det:

«Foreslått avtale er mer i tråd med hva som er vanlig praksis for denne typen utleie, og fra et kontraktsmessig standpunkt mer ønskelig for kommunen enn tidligere avtale».

Halv mill. kroner mindre

I 2015 fikk Kulturhuset inn 1,6 millioner kroner i husleie fra Cafe Sånn. For neste år beregnes husleia til å bli cirka en halv million kroner lavere. Imidlertid mener kommunaldirektør Oddgeir Albertsen at den nye husleia ikke er negativ for Kulturhuset. Ifølge ham blir avtalen mer fleksibel for både leietaker og eier, og mer tilpasset normale leievilkår for slike lokaler.

I saksfremlegget fra Albertsen skrives det videre:

«Nivået på syv prosent av brutto omsetning ligger i normalsjiktet for utleiepriser for slike virksomheter, tatt i betraktning at vi ikke lenger har vedlikehold av inventar i leietakers eksklusive lokaler».