Millionunderskudd for Nordlys

For 2015 endte Nordlys med et driftsresultat etter skatt på nærmere minus 7,3 millioner kroner.

  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

De siste årene har omsetningen i Medie-Norge gått ned. Nordlys omsatte i 2013 for 174 millioner, i 2014 for 157 millioner, mens resultatet for 2015 var nede i 143 millioner - en nedgang på 30 millioner kroner de siste tre årene.

Det ordinære resultatet de siste årene viste 19,6 millioner i pluss i 2013, 9,7 millioner i 2014, mens resultatet for 2015 viste minus 4,7 millioner kroner før skatt.

- Det var et spesielt år i fjor. Vi hadde en ekstraordinær pensjonsbetaling på 18 millioner som påvirket resultatet. Hadde vi sett bort fra den pensjonskostnaden, hadde vi hatt et positivt resultat. Det ville ikke vært «all time high», men det ville vært ganske mange millioner i overskudd, sier sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg til iTromsø.

LES OGSÅ: Hun blir ny direktør i Nordlys

Engangskostnad til 18 mill.

Amedia-konsernet tok i 2015 en beslutning om at ytelsespensjoner under utbetaling skulle omgjøres til fripoliser.

For konsernet som sådan ga dette en regnskapsmessig pluss - mens det for Nordlys betød en ekstra engangskostnad på 18 millioner kroner.

- Den underliggende driften i Nordlys var god i 2015 med et driftsresultat på 10,7 millioner isolert for pensjonseffekten. Nordlys opplevde som resten av markedet et fall i inntekter i 2015, men god kostnadskontroll bidro til et tilfredsstillende resultat for underliggende drift, sier Anne Edholm, økonomidirektør i Amedia Region Nord til Nordlys.

Tallene på 18 millioner stemmer godt overens med regnskapet. Det viser at Nordlys endte med et driftsresultat etter skatt på nærmere minus 7,3 millioner kroner.

- Det er uvanlig for Nordlys å levere et negativt resultat, men hovedforklaringen ligger altså i pensjonskostnaden. Vi ville levert et overskudd på 10,7 millioner uten engangskostnaden knyttet til pensjon, sier Nitteberg.

LES OGSÅ: Nordlys ber VG låse inn innholdet

- Overskudd i 2016

Sjefredaktøren lover at avisen allerede i 2016 vil være tilbake på plussiden.

- Det var ikke et kriseår i fjor, og det kommer ikke til å bli underskudd i 2016. Da vil jeg bli veldig overrasket. Vi har hatt grei fart i år, så får vi se hva resultatet blir til slutt. Vi skal levere overskudd, det skal være regelen og så får fjoråret være unntaket, sier Nitteberg.

LES OGSÅ: Helge Nitteberg blir ny sjefsredaktør i Nordlys

Nitteberg fremhever at papiravisen fortsatt er en viktig kanal for annonseinntekter, selv om det går nedover på abonnementssiden der.

- Vi jobber med nye inntekter hele tiden og er nødt til å bevare de inntektene vi har. Vi har prosjekter som Nordlys LAB, som er satt i gang for å sørge for inntekter og så har vi et sterkt kostnadsfokus på å kutte kostnader på ting som ikke gir inntekter, sier sjefredaktøren.

Som mener nøkkelen for både Nordlys og de andre mediehusene i landet, ligger i å øke inntektene på brukerbetaling.

- Vi er veldig opptatt av å skape en økonomi basert på brukerbetaling. Den viktigste jobben i redaksjonene rent økonomisk, handler om å skape en mer robust økonomi basert på brukerbetaling. Det er mer stabilt enn annonseinntekter og vi ser at veksten kommer digitalt. Det er der fremtiden ligger, sier Nitteberg.