Menn som bruker Tinder har lav selvtillit

Ny forskning avslører at menn lar seg påvirke av sosiale medier i samme, om ikke større, grad enn kvinner.
nyheter

En ny studie fra University of North Texas viser at sjekkeappen Tinder kan gi brukerne dårligere selvtillit og kan gjøre dem overdrevent opptatt av eget utseende.

Forskerne tok med 1044 kvinner og 273 menn i undersøkelsen, da for å se på hvordan kvinner taklet å bli behandlet som et objekt og for å se om selvtilliten deres ble påvirket av aktivitet i sosiale medier.

Ikke bare kvinner som sliter

Litt overraskende er det kanskje at de fant at menn faktisk er mer utsatt for å få svekket selvtillit enn kvinner.

– Mennene i undersøkelsen hadde betydelig lavere selvtillit om de var Tinder-brukere. Når man tenker på negative konsekvenser ved sosiale medier tenker man som regel på kvinner, men menn er like utsatte, sier Jessica Strubel ved universitetet.

Uavhengig av kjønn rapporterte Tinder-brukere om dårligere psykososial trivsel og hadde flere indikatorer på kroppsmisnøye enn ikke-brukere.

Når det gjelder brukernes følelse av egenverd rapportere begge kjønnene likt, med unntak av at mennene hadde lavere selvtillit.

Utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer

Dette tror forskerne kan ha sammenheng med at Tinder er med på å destabilisere tradisjonelle kjønnsnormer og jevne ut dating-gamet, som igjen gjør det like sannsynlig for menn å bli utnyttet og objektivisert som for kvinner.

Strubel får støtte hos kollega Trent Petrie:

– Vi var sikre på at kvinnene kom til å være sterkest og mest negativt påvirket av å bruke Tinder, sett med hvilken grad kvinner adopterer sosiale skjønnhetsidealer. Det at mannlige og kvinnelige Tinder-brukere rapporterte samme nivå av psykiske plager var veldig overraskende.

Ifølge Forskning.no har Tinder en halv million brukere bare i Norge.