Kvaløya-drapene

Han skal forsvare den drapsdømte i ankesaken

Nå er to advokater utnevnt som forsvarere for den drapsdømte mannen.

NY FORSVARER: Tromsø-advokat Svein Kristian Wikstrøm har takket ja til jobben som den drapsdømte mannens nye forsvarer. Foto: Ronald JohansenFoto: Ronald Johansen

Dette er et overvåkningsbilde av tiltalte på en buss, tatt etter det antatte drapstidspunktet 22. sept. Mannen har vedkjent at dette er han.

Forsvarerne mannen hadde i tingretten, Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland.Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Mannen (50), som i tingretten ble dømt for drapene på Hermod Magne Steinsund (48) og Stein Håvard Larsen (45) på Kvaløya i 2014, har byttet ut sine forsvarere kun få dager før ankesaken skal gå i lagmannsretten.

Pratet med tiltalte

Tromsø-advokat Svein Kristian Wikstrøm bekrefter overfor iTromsø tirsdag ettermiddag at han har sagt ja til forsvarerjobben.

– Jeg bekreftet til lagmannsretten i dag at jeg påtar meg dette oppdraget. Jeg pratet med tiltalte i Tromsø fengsel i dag og etter hans ønske har jeg sagt ja. Jeg får med meg min kollega Lars-Petter Liland som medforsvarer, sier han.

Wikstrøm sier at han ikke kjenner til årsaken for hvorfor mannen, som ble idømt 21 års forvaring, ikke ønsket å beholde sine to forsvarere Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland fra tingretten.

Les også: Ny metode skal fastslå når Hermod (48) ble drept

Kort frist

– Jeg var mest opptatt av å høre hans ønsker og forsikre meg om at det var hans ønske å bytte forsvarer. Jeg måtte også gjøre ei vurdering på om det er forsvarlig å gjennomføre jobben. Det er litt kort frist på ankeforhandlingen i en såpass alvorlig sak.

– Du vurderer det som forsvarlig å overta saken?

– Ja. Det er for så vidt ikke uvanlig at man bruker mye mer tid på forberedelser enn en uke uansett. Jeg har med meg en medforsvarer og dagene fremover nå vil jeg bruke på å sette meg inn i saken. Jeg skal gå nøye gjennom dommen fra tingretten, samt se på bevisoppgaven og dokumentene som anses å være av betydning. Så blir det nok noen flere møter med tiltalte før mandag.

Les alt om Kvaløya-drapene!

Beskriver tiltalte som sliten

I tingretten nektet mannen straffskyld for begge drapene. Wikstrøm sier han snakket lite om selve saken med tiltalte i dag.

– Vi snakket veldig lite sak og det vil bli et mer aktuelt tema i de neste møtene.

– Hva kan du si om hans tilstand?

– Han har sittet i varetekt i to år, så det er klart det tar på å sitte så lenge i varetekt. Han ga uttrykk for at han var sliten, sier Wikstrøm til iTromsø.