Reagerer på grisekjøring forbi veiarbeid

Bilistene i Troms respekterer ikke sikkerheten til veiarbeiderne.

150 km: Det ble lagt ny asfalt på 90 km fylkeskommunal vei og 60 km riksvei i 2016.Foto: Harstad Tidende

FARLIG: Bilister som passerer veiarbeidsområder kjører for fort, for nært – og noen kjører sågar forbi ledebiler.Foto: Jan Arild Hansen

Holdninger: Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen ber bilistene om å vise hensyn til veiarbeidernes sikkerhet.Foto: Eirik Bjørklund

ASFALTERING: Ivar B. Prestbakmo skulle gjerne hatt mer penger til asfaltering av veiene i Troms.Foto: Trond Tomassen

nyheter

Det er konklusjonen etter årets asfaltsesong.

– Vi har hatt en gjennomgang av årets sesong med entreprenørene som har lagt asfalt, og de rapporterer om forhold som ikke er bra, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen.

Grisekjøring

Entreprenørene rapporterer om hvordan bilister ikke respekterer nedsatt hastighet, hvordan de kjører for nært veiarbeiderne, og hvordan de oppfører seg når de passerer veiarbeidsområder.

LES OGSÅ: Her kan det bli veikaos i to uker

– Det er ofte direkte livsfarlig for dem som jobber på veiene – et arbeid som de utfører for å gjøre forholdene bedre for de samme bilistene, sier Thorsteinsen.

Nestenulykker

Mange av veiarbeiderne rapporterer om hvordan de oppstår nestenulykker ved nær sagt alle veiarbeidsprosjekter.

Ifølge Thorsteinsen er likevel ikke dette det verste.

– Vi har fått flere rapporter om bilister som driver med forbikjøring av ledebiler og der det oppstår nestenkollisjoner, sier hun.

Holdninger

Hun oppfordrer derfor bilister til å skjerpe seg og begynne å vise hensyn til dem som jobber på veiene.

– Det handler om å endre holdningene til dem som passerer veiarbeid og som ikke respekterer skilting eller sikkerheten til dem som jobber der, sier hun.

150 km ny asfalt

I 2016 ble det lagt i runde tall 150 km asfalt i Troms fylke. 95 prosent av dette var reasfaltering, mens det på et sted i fylket ble lagt helt ny asfalt på grusvei.

– Det var strekningen mellom Hansnes og Grunnfjord på Ringvassøy, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

LES OGSÅ: – Fremdriften er helt elendig

Ifølge ham ble det lagt 90 km asfalt på fylkeskommunale veier, og cirka 60 km på riksveier – alt sammen til en kostnad på cirka 170 millioner kroner.

– Det er på samme nivå som i 2015, men jeg skulle gjerne hatt mer penger til asfalt.

I Troms er det cirka 2.900 km fylkeskommunal vei.

– Om jeg hadde hatt det doble til disposisjon ville vi kunnet utbedre dekket så mye at virkelig ville monnet, sier Prestbakmo.