Her ble det funnet avvik under skjenkekontroll

Under en skjenkekontroll den 2. desember ble det avdekket flere avvik hos Bastard Bar i Tromsø sentrum.

Bastard Bar  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I kontrollrapporten til kommunen står det at det er gjort observasjoner av åpenbart berusede personer som ble gitt adgang til skjenkestedet.

Ikke vist bort

Det ble også observert at åpenbart berusede personer ikke ble vist bort fra stedet. I rapporten opplyses det at ansvarshavende er informert om avvikene og hvilke observasjoner som ligger til grunn.

Ansvarshavende innrømmer også at det har vært flere personer den aktuelle kvelden som antas å være påvirket av andre ting enn alkohol.