Kongsbakken-elever ble filmskapere og promoterer miljøbevissthet

Istedenfor tradisjonell tavleundervisning, fikk Kongsbakken-elevene tre uker på å lage minidokumentarer om klima og bærekraftighet.

FILMSKAPERE: Liesbeth Campbell (16), Håkon Lu-Haraldsen (16) og Isak Kjerstad (16) har laget en film om miljøaspekter ved transport. Foto: Martin LæglandFoto: Martin Lægland

nyheter

En skoleklasse blant Kongsbakkens førsteårselever har gjennom et tverrfaglig opplegg laget seks filmer som fredag ble vist for et utvalg medelever på Aurora kino Fokus.

– Vi har laget en film om miljøutfordringer med transport, forteller Isak Kjerstad. Han har sammen med Håvard Lu-Haraldsen (16) og Liesbeth Campbell (16) laget en av de seks filmene som ble vist på kinoen.

Transport

Fortellerstemmen i filmen lyder «istedenfor å kjøre bil, kan man ta buss, sykle, eller så har man noe kalt «føtter» som transporterer deg fremover hvis du beveger dem».

Filmen deres følger hovedkarakteren, spilt av Håvard Lu-Haraldsen, som prøver å bli mer miljøbevisst. Blant annet ved å ta tog, men han ender bare opp på Jernbanestasjonen, på grunn av mangel på tog. Budskapet deres er at man må tenke globalt og handle lokalt.

Drone-pizza

De har forslag for hvordan man kan kutte i unødvendig transport.

– Vi prøvde å tenke ut innovative måter å kutte transport. For eksempel så kan man transportere pizza og lokale varer med drone, sier Kjerstad.

Filmlaginga falt i smak.

– Dette er ganske annerledes fra å sitte i et klasserom hele dagen. Det er en artig måte å lære på. Man må vite ganske mye om et tema før man kan lage en film om noe, sier Campbell.

Samtidig så er det tidkrevende å lage film.

– Vi vil at det skal være bra. Særlig når vi skal vise den for et publikum, så må vi levere et ordentlig produkt, sier hovedrolleinnehaver Lu-Haraldsen.

Miljøvennlig ungdom

Campbell forteller at det er lettere for ungdom å være miljøvennlig.

– Ungdom tar mer buss eller sykler. Vi har ikke mulighet til å kjøre vil ennå, så derfor er det enkelt å velge miljøvennlig, sier hun.