Kollektivtrafikk 2016

Bussrekord i Tromsø

Til tross for forsinkelser, innstillinger og til tider stor misnøye er vi flittige brukere av bussene i Tromsø.

HYPPIG BRUKT: I fjor ble det registrert 8,74 millioner enkeltreiser med bybussene i Tromsø – en økning på 5,8 prosent. Antall reiser med distriktsbussene i Tromsø gikk imidlertid ned med 0,7 prosent.Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det viser om ikke annet den ferske trafikkstatistikken for 2016 som ble lagt fram onsdag av fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo.

– Det er en formidabel vekst i antall bussreiser i Tromsø. Vi har aldri hatt et høyere tall – noensinne, sier han.

8,7 mill. reiser på buss

Han viser til at det i fjor ble registrert 8,74 millioner enkeltreiser med buss på bybussene – en økning fra året før med vel 475.000 reiser, eller 5,8 prosent.

– Det er spesielt to ruter som drar opp tallene for trafikken i Tromsø, det er rute 33 og 34 – de hadde henholdsvis 660.000 og 750.000 registrerte enkeltreiser i fjor, forteller direktør for Troms Fylkestrafikk, Kurt Bones.

Satset på ekspressruter

SVÆRT FORNØYD: Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, er veldig glad for økningen i kollektivbruken i både Tromsø og i fylket generelt. Foto: Christer Pedersen

Ifølge Prestbakmo er en av hovedgrunnene til økningen i bussbruken en bevisst satsing på hyppigere avganger, ekspressbusser og "ringlinjer" som rutene 33 og 34.

– Det er en satsing som vi kommer til å fortsette inn i 2017, sier han.

Og han mener at det allerede nå kan vises til resultater av satsingen for inneværende år.

– I januar har vi hatt en økning i Tromsø på 8.5 prosent, sier han.

Økning til tross for problemer

Det til tross for store problemer med regularitet og innstilte ruter – som iTromsø har skrevet om en rekke ganger.

– En av grunnene til at det har vært problemer på starten av året har vært en ruteomlegging i begynnelsen av januar. Når man endrer rutene pleier det å ta noe tid før det går problemfritt, sier Prestbakmo.

Reiser med mobilen

Det er ikke bare når det gjelder antall reiser fylkesråden kan peke på en kraftig økning.

Høsten 2015 ble det innført mobilbilletter på bussene i Tromsø – og i desember 2016 ble det solgt nesten 70.000 reiser med Mobiletten – som ordningen heter.

– Mobiletten er blitt en suksess, og vi vil derfor gå videre for å gjøre den enda mer attraktiv. Fra 1. mars vil vi øke rabatten sammenlignet med vanlig billett til 20 prosent istedenfor 10 prosent som i dag, sier fylkesråden.

Eldre barn

Det er ikke bare Mobilettbrukerne som vil få en prislettelse fra 1. mars.

– Vi øker grensen for enkeltbillett for barn fra 16 til 18 år. Det vil bety mye for eksempelvis videregåendeelever i byen, sier Prestbakmo.

Første mars skal også – forhåpentlig – det lenge etterlyste sanntidssystemet for bussene være på plass.

– Vi er i ferd med å teste det ut nå, og det skal etter alle solemerker være på plass til månedsskiftet – selv om jeg ikke kan garantere, sier Prestbakmo.

Kan se når bussen går

Sanntidssystemet vil gjøre det mulig å følge med på hvor din buss befinner seg langs traseen via mobil eller internett.

– Da vil man ikke trenge å forholde seg til det som står i rutetabellen, da kan man selv sjekke hvor langt unna bussen er, sier fylkesråden.

Økning i fylket

Det er ikke kun Tromsø som opplever økning i kollektivbruken. Også på fylkesbasis går tallene opp.

I fjor ble det registrert 14,2 millioner enkeltreiser på buss, ferge og hurtigbåt. Av disse står bussene for vel 12 millioner.

Økningen i kollektivreiser tilsvarer 4,5 prosent sammenlignet med 2015.