Dette UiT-studiet er på topp nasjonalt

Den store studentundersøkelsen Studiebarometeret har UiTs 5-årige master i rettsvitenskap på topp også i år.

Høy svar­pro­sent, mest for­nøyd: Juss-stu­den­te­ne ved UiT er mest for­nøyd med stu­di­et sitt na­sjo­nalt iføl­ge Studiebarometeret. Foto: Ro­nald JohansenFoto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Masteren ligger øver eller på delt førsteplass i 6 av 8 kategorier sammenlignet med de to andre universitetene som tilbyr samme utdanning (Bergen og Oslo), blant annet når det gjelder undervisning, medvirkning og helhetsvurdering av studiet.

– Det er jevnt over et godt resultat, som vi er veldig glade for. Tallene viser at studentene våre fortsatt er veldig fornøyde med studiet sitt, og at de er engasjerte. Jeg er spesielt fornøyd med den høye svarprosenten vi har i år, sier studiesjef ved Det juridiske fakultetet ved UiT, Kjersti Dahle på UiTs hjemmeside.

Rekordhøy svarprosent

UiTs jusstudie kan i år vise til tidenes høyeste svarprosent på undersøkelsen, på hele 60 prosent, sammenlignet med Bergens 50 og Oslos 27 prosent deltakelse blant den utvalgte studentmassen. UiT som helhet hadde en svarprosent på 42 prosent.

– For oss er det veldig nyttig å få alle disse tilbakemeldingene, som vi bruker aktivt i vår satsing på å stadig forbedre studiekvaliteten. Vi ser på alle resultater, helt ned til hver enkelt «frihånds» -tilbakemelding som vi har fått. For eksempel ser vi at flere studenter etterlyser mer podcasting, og derfor setter vi nå enda mer styrke bak å forbedre vårt tilbud innen podcasting, sier studiesjefen på nettsiden.

Studiebarometeret utføres av NOKUT og viser data fra en nasjonal spørreundersøkelse sendt ut til over 60.000 studenter hver høst.