Er det lenge siden du sjekket denne knappen? Da er det fare på ferde

Når sjekket du jordfeilbryteren i sikringsskapet sist? Er det lenge siden, er det fare på ferde.

må sjekkes: Åge Eide i Arctic Installasjon understreker viktigheten av å sjekke jordfeilbryteren i sikringsskapet. Den skal unngå overoppheting og brann. Testen skjer ved at den gule (kan også være rød) trykkes inn. Den sikringen som Eide holder opp er helautomatisk og trenger ikke å sjekkes jevnlig.

elektroinstallatør: Åge Eide i Arctic InstallasjonFoto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Elektroinstallatør Åge Eide i Arctic Installasjon AS har fått flere overraskelser den siste tiden. På sine mange oppdrag, kommer han over jordfeilbrytere som har sluttet å fungere.

Overoppheting og brann

– I verste fall kan det føre til overoppheting og brann. I et nytt anlegg, har hver kurs innlagt et vern. Det er ikke tilfelle i eldre boliger hvor kun én jordfeilbryteren styrer alle kursene. Når den ikke fungerer, er det fare på ferde, sier Åge Eide.

I 2002 ble det obligatorisk med jordfeilbrytereanlegg. Nå har alle nybygg denne sikkerhetsløsningen. Men når den ikke testes, kan den nå et «metningspunkt» og slutte å fungere.


Nye eiere av Bobbo

Elektrikerfirmaet Arctic Installasjon overtar lokalene til Bobbo.

 

Slik tester du

Ifølge Eide har alle jordfeilbrytere en testknapp merket med «T». Når denne trykkes inn, skal sikringer generelt slå seg ut.

– Skjer ikke det, kan hovedbryteren slås av og på. Er det fortsatt ingen reaksjon, må elektriker kontaktes.

– Dette har få – om noen – vært klar over. Derfor går jeg ut og retter en advarende pekefinger til alle, sier Åge Eide.

Jevnlige kontroller

Roy Inge Kristiansen i Frost Kraftentreprenør AS, et datterselskap i Troms Kraft, understreker også viktigheten av jevnlige kontroller:

– På samtlige anlegg som vi kontrollerer for kraftselskapene, blir jordfeilbryteren utløst. Samtidig opplyser vi kunden om hvor viktig det er å holde et våkent øye med bryteren.

Kristiansen erfarer at jordfeilbrytere gror fast etter en tid. Da kan de slutte å fungere.

Automatisk vern

– Vi snakker om et automatisk vern mot jordingsfeil. Det skal sørge for at en eller alle kursene blir slått ut når ting ikke fungerer som det skal. I en slik setting, skjønner alle viktigheten av at jordfeilbryteren fungerer, sier Roy Inge Kristiansen.