Politikerne nekter å røpe innholdet i hemmelige bompengeforhandlinger

I all hemmelighet har samtlige parti, med unntak av Frp, forhandlet om bompenger i helga og forrige uke.

Forhandler: Erlend Svardal Bøe (H) og Brage Larsen Sollund (Ap) er fåmælt om de lukkede bompengeforhandlingene.

nyheter

Onsdag skal kommunestyret behandle den betente bompengesaken. Mens debatten har rast i avisene og i sosiale medier, har partiene i det stille snakket sammen på bakrommet.

– Vi har snakket med de andre partiene, og har hatt en rekke fysiske møter i forrige uke og i helga. Møtene har funnet sted på flere ulike tidspunkt, uten at jeg vil utdype nærmere.

Representantene i forhandlingene skal nå avklare en rekke punkter i partigruppene i kveld før forhandlingene fortsetter.

Møtene står ikke oppført i noen av kommunens kalendre, og det har ikke vært skrevet referat eller protokoll.

Noen har snakket sammen

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Høyre har deltatt i forhandlingene.

– Står møtene oppført i noen møtekalender?

– Det har ikke vært formelle møter. Enten får vi kritikk for at vi snakker sammen, eller så får vi kritikk for å ikke snakke sammen. Nå må man snart bestemme seg.

Bøe vil heller ikke røpe hvem som har deltatt på møtene.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det har vært ulike partier.

- Uaktuelt

– Vi har diskutert en rekke momenter som nå skal behandles av de ulike gruppene, og Høyres gruppe i kveld.

Bøe vil ikke offentliggjøre momentene som skal avklares.

– Det er helt uaktuelt at de momentene skal komme fram i media før Høyres gruppe tar stilling til det, sier Bøe.

Vil ikke kommentere

Brage Larsen Sollund er gruppeleder i Arbeiderpartiet. Han er fåmælt om forhandlingene.

– Vi er ikke i mål. Vi har hatt 35 åpne møter om bompenger. Det vanlig at man har forhandlinger og samtaler mellom de offentlige møtene. Sånn er det både i Tromsø og på Stortinget. Slik kan man oppnå et større tverrpolitiske kompromiss.

Sollund forteller at forhandlingene har pågått i to uker, og at alle partiene unntatt Frp har deltatt. Han forteller også at det ikke føres referat fra møtene.

– Hvilke momenter skal partigruppene behandle i kveld?

– Jeg vil ikke kommentere pågående forhandlinger.

– Står disse forhandlingene i stil med deres mantra om «mer åpenhet»?

– Vi har som sagt hatt 35 åpne møter, utover det har jeg ingen kommentar.

– Sterkt kritikkverdig

KRITISK: Nils E. Øy er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Han er svært kritisk til måten politikerne i Tromsø forhandler om bompenger.Foto: Picasa

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Presseforbund er svært kritisk til politikernes praksis.

– Så lenge de dominerende partilederne er til stede i et sånt forum hvor man diskuterer en kommunal sak – istedenfor å møtes i offentlige møter – opererer de i en gråsone.

– Det er sterkt kritikkverdig at man setter seg ned sammen og drøfter seg fram til beslutninger som i prinsippet skal gjøres i åpne møter i kommunen. Saken står på dagsorden i kommunen og det står i loven at beslutninger i kommunen skal fattes i møter som er åpne for publikum. Dette er derfor i strid med intensjonen i kommuneloven.

Han mener denne måten å drive politikk kan få negative konsekvenser.

– Når politikerne gjemmer seg for dem som har valgt dem – istedenfor å diskutere seg fram til vedtak i de foraene som er opprettet for å løse politiske saker – så bidrar det etter mitt skjønn til å svekke folks tillit til politikerne og det politiske systemet.