Dette er omkjøringene etter snøskredet i Lavangsdalen

E8 er stengt etter snøskred i Lavangsdalen. Reisende kan kjøre via fylkesvei 294 og fylkesvei 858.
nyheter

E8 er stengt etter et snøskred i Lavangsdalen tidligere i dag. Politiet melder via Twitter at det er usikkert hvor lenge veien vil være sperret, men at det i beste fall handler om timesvis.

Omkjøring

Det er to mulige omkjøringer for reisende på denne strekningen. Bilister kan kjøre via fylkesvei 294 gjennom Andersdalen.

Tunge kjøretøy må kjøre fylkesvei 858 via Malangen melder Statens vegvesen. Det er ikke mulig å kjøre via fylkesvei 91 over Breivikeide da denne er stengt grunnet rasfare.