Gymsal-konflikten:

Krever svar om Polarshow

«Alle» var enige om at Polarshow skulle spilles i gymsalen på Sommerlyst. Nå krever Høyre-politiker Sebastian Henriksen svar på hvorfor revyen nå kastes ut.

KASTET UT: Polarshow på Sommerlyst skole får ikke lenger spille sine revyer i skolens gymsal – noe som har skapt store protester fra elever og foreldre ved skolen.Foto: Jon Terje Eiterå

KREVER SVAR: Sebastian Henriksen, ungdomspolitiker i Høyre, vil vite hvorfor Polarshow kastes ut av gymsalen.

nyheter

De siste ukene har diskusjonene vært heftige om hvorvidt Polarshow – elevrevyen på Sommerlyst skole – skal spilles i skolens gymsal, eller om de skal holde show i amfiet like ved hovedinngangen.

Elevene har krevd å få bruke gymsalen, mens skoleledelsen har nektet.

Krever svar

Nå krever Høyre-politiker og første vara til kommunestyret, Sebastian Henriksen, at administrasjonen og skoleledelsen svarer på hvorfor.

– Jeg satt selv i brukergruppa for den nye Sommerlyst skole. Der ble det lagt til grunn at revyen skulle fortsette i gymsalen, det ble til og med lagt til rette for det fysisk, sier han til iTromsø.

Lagt til rette for revy

Blant annet er det mulig å lukke og blende vinduene i salen slik at man får en «black box», og det er også installert andre tekniske og fysiske løsninger.

– Jeg vil vite hvorfor skoleledelsen ser bort fra dette og tvinger elevene til å spille revyen i atriet, sier Henriksen.

iTromsø har forsøkt å få en kommentar fra rektor ved skolen, Maria Holst, men ikke oppnådd kontakt. Hun sa tidligere til iTromsø at "den tunge riggen til revyen ville bli en stor belastning for gulvet i gymsalen".

Utleieforpliktelser

Rektoren pekte også på at gymsalen leies ut til eksterne.

– I tillegg har vi fullt belegg på utleie av gymsalen og det kan gå som normalt på kveldene om revyen ikke bruker gymsalen. Alternativet er å stenge for utleie hele den uka, sa Holst til iTromsø.

Sebastian Henriksen skjønner at ledelsen ønsker å ta vare på den nye skolen – og at man har leieforpliktelser.

Kritisk til Audiator

– Men intensjonene har hele tiden vært at elevene skal spille i gymsalen – og de som spiller fotball der kan finne seg andre lokaler mens Polarshow pågår, sier Henriksen.

Politikeren setter også spørsmålstegn ved at det er hyret inn et eget lyd- og lysselskap – den kommunale lærebedriften Audiator – til å håndtere det tekniske utstyret.

Det tekniske en viktig del

– Polarshow har bestandig gjort dette selv – og det er en viktig del av revyen. De som ikke har stått på scenen har kunnet få andre og like viktige arbeidsoppgaver, sier Henriksen.

Han forteller at han er kontaktet av en rekke elever og foreldre som ikke kan skjønne hvorfor forutsetningene for elevrevyen skal endres så drastisk.

Viktig sosialt tiltak

– Jeg har selv vært revyleder – på Monkeyrevyen – og vet hvor viktig den er for elvene og for det sosiale miljøet på skolene, sier han.

Nå ber han administrasjonen og skoleledelsen om å tenke om.

– Det er nok kjørt for årets revy, men til neste år håper jeg at elevene er tilbake i gymsalen, sier han.