Nytt startskudd for bompengedebatten

Snart sendes forslag til bompengeløsning ut på høring.

SNART: Så snart forslag fra fagfolkene er klare skal Tenk Tromsø-leder Ragni Løkholm Ramberg dele dem med offentligheten.Foto: Christer Pedersen

nyheter

Da starter det som kan betraktes som bompengedebattens del 2: Hvordan skal man innrede byen bomstasjoner og hvilke prosjekter skal prioriteres først.

Debatten om bruk av bompenger og rammen på 8 milliarder kroner er allerede vedtatt. Det samme er en rekke andre momenter:

* Bompengeandelen skal ikke overstige 3,5 milliarder kroner, ellers må pakken reduseres.

* De største pengene mot slutten av perioden for ikke å få for høye finansieringsutgifter.

* Metrobuss.

* I år skal alle skoleveiene kartlegges.

* Gjøre forholdene for gående bedre.

* Sammenhengende nett for syklende og gående.

LES OGSÅ: Slik svarer Samferdselsdepartementet på bruk av drivstoffavgift i stedet for bompenger

Vil starte debatt tidlig

Tenk Tromsø-leder Ragni Løkholm Ramberg (Ap) skal om ikke lenge offentliggjøre et forslag laget av administrasjonene i fylket og kommunen, samt veivesenet.

– Når jeg får den, blir den offentliggjort for å få en tidlig start på debatten. Hovedtrekkene er allerede kjente, men djevelen er som kjent i detaljene, sier Ramberg.

LES OGSÅ: Demonstrerte mot det de kaller politikernes feighet

Usikker forhandlingsstart

Rammene i avtalen er et utgangspunkt i forhandlingene om en bymiljøavtale med departementet.

– Staten vil være opptatt av at vi tiltakene skal nå nullvekst i biltrafikken, sier Ramberg.

Foreløpig er det uklart når forhandlingene med staten kan begynne.

– Forhandlingene med Oslo tar lengre tid enn først antatt. Tromsø er et stykke ned på lista. Samtidig bestemmer vi en del av progresjonen selv. Vi har et vedtak i februar om bruk av bompenger som finansiering, samt andre rammevilkår. I juni skal kommunestyret vedta første del av planen, sier Ramberg.