Denne populære restauranten trues med prikker etter lovbrudd

Tromsø kommune har sendt forhåndsvarsel om brudd på alkoholloven til den populære tromsørestauranten Steakers etter en skjenkekontroll tidligere i mai.

Kan få fire prikker: Om det konkluderes med brudd på alkoholloven, får Steakers fire prikker. Foto: Ronald JohansenFoto: Ronald Johansen

nyheter

Securance foretok kontrollen 5. mai, hvor det ble observert en åpenbart påvirket person som fikk servering. I alkoholforskriften heter det tydelig:

«Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.»

Restauranten har nå fått varsel om tildeling av fire prikker om det konkluderes med brudd, og har fått to uker på seg til å komme med egen tilbakemelding før det foretas en endelig vurdering av saken.

Hvis et skjenkested får 12 prikker eller flere i løpet av to år, kan kommunen inndra skjenkebevillingen i minimum én uke.