Forfatter mener Norge og Trump har samme plan for Arktis etter Tromsø-besøk

Etter et besøk i Tromsø, kritiserer den amerikanske forfatteren og skribenten Norge for å være miljøverstinger.

Amerikanske Huffington sammenligner norsk oljepolitikk med den amerikanske. Foto: Helge Skog / Wikimedia Commons

nyheter

Det er Norges oljeboring som settes under lupen av skribent Bill McKibben, i denne artikkelen publisert i det velrenommerte, amerikanske nyhetsstedet Huffington Post.

McKibben opplyser at han besøkte Tromsø tidligere i 2017. Som iTromsø tidligere har omtalt, forlot den Statoil-eide oljeriggen Songa Enabler Tromsø, via Rystraumen, for å unngå en planlagt protestaksjon der blant annet Greenpeace var involverte.

Trump vil følge Norges eksempel

Nettstedet Bloomberg Politics meldte i april, at president Donald Trump nå vil gi sine nasjonale oljeselskaper muligheten til å bore etter olje også i arktiske strøk, som er en u-sving av politikken som ble vedtatt av amerikanernes forrige administrasjon.

– Den norske regjeringen har allerede åpnet et nytt område i Barentshavet nord for polarsirkelen, for oljeboring – noe som også Trump nå ønsker å gjøre, skriver McKibben.

I Huffington Post-artikkelen uttrykker forfatteren forfjamselse over at Norge var blant de første nasjonene til å godkjenne klimaavtalen i Paris i fjor, mens de nå skal bore etter olje i nye områder.

Drar fram historisk søksmål

Videre, mener han at den norske oljeboringen er selvmotsigende, da Norge har forpliktet seg til å bremse miljøproblemene i Arktis, men nå i praksis «tråkker på gassen».

Artikkelen drar også fram det historiske klimasøksmålet, der Greenpeace pluss Natur og Ungdom saksøker den norske stat for brudd på Grunnlovens paragraf 112, som slår fast at staten har ansvaret for å verne om naturen og miljøet for fremtidige generasjoner.

– Dette er en avgjørende tid. Det er på tide at vi viser politikere og selskaper at vi velger mennesker foran olje, oppfordrer McKibben.