Dispensasjon for p-plass

nyheter

Fylkesmannen tar ikke klagen over dispensasjon for etablering av parkeringsplass i Risvika til følge. Det betyr at North Utvikling AS kan etablere parkeringsplass fylt med pukk og stein, primært knyttet til driften av Sami Adventure AS.

– Til klagerens anførsler om at tiltaket må vurderes som første trinn for et større aktivitets- og overnattingskompleks, viser Fylkesmannen til at det bare er gitt tillatelse til foreliggende dispensasjonssøknad.