Støtter fugleturisme med 300.000 kroner

Fylkeskommunene gir Nibio 300.000 kroner for å øke kunnskapet om fugl hos reiselivsbedrifter.

Skal gi økt verdiskapning: Målet med prosjektet er å gi økt verdiskapning i turistbedriftene. Foto: Eirik DahlFoto: Eirik Dahl

nyheter

Nibio (tidligere Bioforsk Nord) skal gjennomføre felles samlinger for å bygge opp kunnskapen om fugl og verneområder samt skape bedre samarbeid mellom reiselivsbedrifter.

Det skal tilrettelegges for fysiske anlegg som foringsplasser, fuglekasser, stier og skjul samt gjennomføres informasjonstiltak for turister og lokalsamfunn, heter det i en pressemelding fra Troms fylkeskommune.

– Innovasjon Norge har fått utarbeidet en undersøkelse som viser at det foreligger et potensial for reiselivsutvikling med utgangspunkt i fuglekikking. Prosjektet treffer på reiselivsstrategi om kompetanse og produktutvikling rundt fylkets fortrinn. For å realisere prosjektet inngår Troms fylkeskommune i et spleiselag med Miljøverndepartementet, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).