Frykter domstolskø:

Dommere roper varsku

Etter flere år med smalhans roper nå ledelsen ved domstolene i Troms nå varsku om voksende saksbehandlingstid og køer til rettssalene.

BEKYMRET: Unni Sandbukt, sorenskriver ved Nord-Troms tingrett. Foto: Tom BenjaminsenFoto: Tom Benjaminsen / iTromsø

KØ: Etter kutt i driftsbudsjettene til Nord-Troms tingrett er saksbehandlingstiden økt fra 90 til over 100 dager.Foto: Marius Hansen

nyheter

Det er sorenskriverne ved Nord-Troms, Senja og Trondenes tingretter, samt lederne ved jordskifterettene som har rettet et «bønneskriv» til stortingsrepresentantene fra Tromsø.

I brevet som er sendt til politikerne denne uken peker de tre sorenskriverne Unni Sandbukt i Tromsø, Frank-Kjetil Olsen på Finnsnes og Kirsti Ramberg i Harstad på effektene av den såkalte ABE-reformen (avbyråkratiseringsreformen) som regjeringen satte i gang for noen år siden.

Svært bekymret

– (Vi) vil med dette formidle en felles bekymring over ressurssituasjonen i domstolene i kjølvannet av de siste års statsbudsjett, skriver de.

Som følge av reformen blir driftsbudsjettene for statlige embetsverk redusert hvert år.

For Nord-Troms tingrett har dette fått dramatiske konsekvenser.

Økt saksbehandlingstid

– Saksbehandlingstiden for straffesakene oversteg måltallet på 90 dager for første gang på mange tiår.

I dag er saksbehandlingstiden for normale straffesaker 100 dager.

Neste år og i 2019 vil ABE-reformen videreføres, og tingretten i Tromsø må kutte ytterligere 1,2 millioner kroner i sine budsjetter.

Det tilsvarer en dommerfullmektig og en halv saksbehandlerstilling.

Mer til politiet

Kuttene i domstolsadministrasjonene skjer samtidig som andre deler av staten får mer penger å rutte med.

– Dersom domstolskuttene videreføres i samme periode som politiet tildeles flere midler og stillinger og saksinngangen fortsetter å øke på ulike områder, styres det mot en dramatisk utvikling for saksavviklingen i domstolene, skriver dommerne.

Ber om politikerhjelp

De ber derfor stortingspolitikerne om støtte til å få økte bevilgninger i revidert statsbudsjett.

Ifølge dem vil tilliten til domstolsverket kunne lide dersom saksbehandlingstidene blir for lange.

– Vi ber om din støtte til dette innspillet, slik at domstolene sikres nødvendige ressurser til å behandle sakene innen rimelig tid og betjene aktører, parter og publikum på en forsvarlig måte, skriver de.