I to tiår ble det hentet ut masser fra grustaket i Tønsvika

Nå fylles det igjen

Lastebilene går i skytteltrafikk mellom TUIL Arena og det gamle grustaket i Tønsvika.
nyheter

Byggesakssjef Laila Falck sier at det er et gammelt vedtak i kommunen rundt årtusenskiftet som nå iverksettes.

Skal tilbakeføres

– Det foregår en såkalt revegetering i området – det vil si at grunneierne setter landskapet tilbake i opprinnelig stand, sier Falck.

Ifølge Brith Christensen, en av grunneierne i området, har en annen grunneier, Steinar Wright, og selskapet Tønsvik AS tatt på seg ansvaret for å utføre jobben.

Mange kubikk

– Vi har inngått avtale med Peab Anlegg AS som står for grunnarbeidene rundt TUIL Arena i Tromsdalen. Herfra hentes det et betydelig antall kubikkmeter masser, sier Wright.

gammelt vedtak: Byggesakssjef Laila Falck sier at det er et gammelt vedtak i kommunene som nå effektueres.Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Når påfyllingen er ferdig, skal arealene såes til, får iTromsø opplyst.

Daglig leder i Peab Anlegg AS, Bernt Jakobsen, presiserer også at det er et gammelt, kommunalt vedtak som nå effektueres.

Mye kjørt bort

Prosjektleder for TUIL, Stig Johnsen, sier at entreprenøren har kjørt bort masser til et byggeprosjekt på Kaldslett og til de gamle grustakene i Tønsvika.

– I sistnevnte tilfelle blir det snakk om drøye 5.000 kubikkmeter.

Johnsen sier at idrettslaget ikke får inntekter av masseforflyttingen.

– Det er ingen verdier i dette, men heller en hjelp til å bli kvitt det vi ikke trenger, sier han.