Kommunen og universitetet inngår avtale for å sikre forskningsmidler

Tromsø kommune og UiT inngår en samarbeidsavtale for å sammen søke på forskningsmidler.

SAMARBEID: UiT-rektor Anne Husebekk og ordføre Kristin Røymo skal innlede et samarbeid for forskning. Foto: Martin LæglandFoto: Martin Lægland

nyheter

– I mange år har det vært slik at vi har forsket på kommunen. Nå skal vi forske sammen med kommunen, sier UiT-rektor Anne Husebekk.

Det er forskningsrådet som har tatt initiativ til prosjektet «Forkommune». Prosjektet skal bidra til innovasjon, ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren. Vanligvis er det forskere som søker på midler, men i «Forkommune»-prosjektet er det kommunene som søker på forskningsmidler, i samarbeid med universitetet.

Innovasjon

– I regjeringens langtidsplan for forskning er det et fokus på innovasjon i offentlig sektor, som dette samarbeidet er en del av, sier rektoren.

Kommunen har sammen med universitetet funnet seks mulige prosjekt innenfor ulike sektorer de har tenkt å søke på. To av søknadene er allerede klar.

– Et av prosjektene ser nærmere på konseptet «smart-kommune». Det handler om digitalisering, effektivisering og bærekraft, sier ordfører Kristin Røymo og fortsette:

– Vi skal være en moderne kommune, og da er et slikt samarbeid med universitetet for å få bedre tjenester til innbyggerne veldig positivt.

Hun forteller at det andre prosjektet handler om å lage et nettverk blant nordnorske kommuner for å finne, utvikle og spre gode innovative løsninger.

I første omgang søker kommunen og UiT på forprosjektmidler for å utarbeide prosjektene, før de kan søke på større beløp av en pott på 25–30 millioner av forskningsrådet i vinter.

Samarbeid

Både Husebekk og Røymo er begeistret for mer samarbeid mellom de to institusjonene.

– Kommunen og universitet samarbeider allerede på flere felt, både innen helse og lærerutdanning. Men med denne nye samarbeidsavtalen som snart skal signeres håper vi en mer formalisert møtearena mellom kommunen og universitetet, sier Husebekk.

– Det ble nettopp foreslått i kommunestyret å opprette et samarbeidsorgan mellom kommunen, studenter og universitetet. Du ønsker at et slikt organ opprettes?

– Ja, og det regner jeg med det blir enstemmig flertall for, sier Husebekk.