Utstrakt bilkjøring kan gi en økonomisk smell for kommunen

Staten kan trekke seg fra en fremtidig bompengeavtale eller holde tilbake penger dersom vesentlige mål i avtalen ikke nås.

IKKE FLERE: Befolkningsøkningen i Tromsø skal ikke gi økt personbiltrafikk. Det er et av hovedmålene i en ny byvekstavtale. Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tiltakene i en fremtidig bompengeavtale er utformet blant annet for å gi en nullvekst i personbiltrafikken – samtidig som vi i bompengeperioden på 20 år er regnet en betydelig befolkningsøkning. Foruten bompengeavgiften skal omfattende gå-, sykkel- og kollektivtiltak skal gjøre det mer fristende å la bilen stå hjemme.

 – Kan si opp avtalen

Men hva skjer om tromsøværingene ikke lar bilen stå til fordel for gange, sykkel og buss, og at viktige mål i byvekstavtalen ikke nås?

– Byvekstavtalen vil være gjensidig forpliktende, og alle partene har ansvar for å følge opp måloppnåelsen gjennom porteføljestyringen. Ved svak måloppnåelse må det vurderes endringer i virkemiddelbruken. Det følger av rammeverket for avtalene at partene kan holde tilbake midler eller si opp avtalen hvis de øvrige partene ikke følger opp forpliktelsene sine, opplyser pressevakten i samferdselsdepartementet. 

Designet for å oppnå målene

Tromsø sliter allerede med å oppfylle kravene i belønningsordningen som krever økning på 20 prosent i kollektivtrafikk fra 2014-2018. I tillegg kreves nullvekst i biltrafikken fra 2014.

I en e-post til iTromsø varslet samferdselsdepartementet at de kan holde flere titalls millioner kroner tilbake for 2018, forutsatt at det ikke tas grep for å oppfylle Tromsøs del av avtalen.

Samme ris bak speilet gjelder for en ny bompengeavtale. Tiltakene i pakken er likevel såpass omfattende at de i teorien skal oppnå målene.

– Gjennom forhandlingene om en byvekstavtale for Tromsø skal partene sette sammen en tiltakspakke som skal gjøre det mulig å nå målet om nullvekst i persontransport med bil. Den pågående byutredningen vil bli et viktig faglig grunnlag for dette arbeidet, melder departementet.