Her vil Nobina ha forkjørsvei

Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Nobina ber i et brev til kommunen at det skiltes med vikeplikt for annen trafikk som kommer ut i trafikkerte veier som også er busstraseer i krysset Myrengveien-Forhåpningen (Haakon VIIs gate), Stjerneveien-Tomasjordveien (Evjenveien), Hansine Hansens vei (Nordlysplanetariet) og Thyholdtveien-Maryborgveien (Dramsveien).

– Det er tiltak som ikke har negativ effekt for øvrig trafikk og medfører ikke store kostnader for kommunen, skriver Nobina.