Vil ha skisenter i Ramfjord - klager på reguleringsplan

En ingeniør har levert inn et forslag om å etablere et skisenter i Ramfjord. Det er ikke blitt tatt hensyn til i reguleringsplanen for E8.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Sivilingeniør Stein-Otto Simonsen reagerer på at hans planforslag for et skisenter i Fagerfjell ikke er hensyntatt i reguleringsplanen for E8 i Ramfjord, Østre trasé.

– Planen for Fagerfjell Polar Senter har ligget hos dere i noen år i påvente av den nye veien. Det er med stor skuffelse å se at det ikke er tatt hensyn til skisenteret. I tillegg mener jeg at tilgangen til Fagerfjellet for friluftsliv er helt uteglemt, fjellet er i dag et yndet sted for toppturer, heter det i merknaden.