Ber om innspill til Miljømillionen

290.000 kroner står igjen etter tildelingsrunden fra årets miljømillion.

MILJØMILLIONEN: Tromsø kommune har fortsatt 290.000 kroner å dele ut. Foto: Jon Terje Eiterå  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Tromsø kommune opplyser på sin hjemmeside at det blir en ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 15. juli 2017.

Det er frivillige lag, foreninger eller bedrifter som har en sterk miljøprofil som kan søke om støtte.

Kommunen opplyser at dem som søker må ha ett eller flere av disse elementene på plass: Redusert behov for motorisert transport, redusert forbruk og økt gjenbruk, redusert energiforbruk og klimatilpasningstiltak.

Er din bedrift aktuell, eller kanskje du kjenner til andre foreninger som fortjener tilskudd? Forslag kan sendes til Tromsø kommune.