Sentral vei på fastlandet stenges tirsdag

Grunnet gravearbeid blir deler av Solstrandvegen på fastlandet stengt i en periode fram til i høst.

Stenges: Solstrandvegen ligger parallelt med europavei E8. Deler av den stenges i perioden 27. juni til 21. oktober. Foto: Ronald JohansenFoto: Ronald Johansen

nyheter

I perioden 27. juni til 21. oktober skal deler av Solstrandvegen stenges. Veien strekker seg fra Tromsdalen og utover mot Berg, og det er strekningen mellom husnummer 430 til 527 som vil være stengt. Dette skriver Tromsø kommune på sine hjemmesider.

Gravearbeid

Veien skal holde stengt fordi det skal legges nye vann- og avløpsledninger, kummer, el-kabel og gatelys. Hele veibanen skal derfor graves opp.

– Det vil bli graving i hele veibanen og det kan bli vanskelig å kjøre til eiendom. Det skal så godt som mulig tilrettelegges for dem som bor i området, melder kommunens hjemmeside.

Kommunen melder også at gåing og sykling på veien blir problematisk.

Varslet

– Renovasjon er varslet og innsamling vil foregå ved at man setter dunker på anvist plass, melder de.

Posten og Brann og redning har egne løsninger.