Har beslaglagt over tre ganger så mye alkohol

Tollregion Nord-Norge har beslaglagt over tre ganger så mye alkohol mellom Tromsø og Helligskogen det siste halvåret sammenlignet med i fjor.

FLERE BESLAG: Regiondirektør i Tollregion Nord-Norge, Atle Joakimsen, forklarer den økte mengden av beslag med at de har økt ressursinnsatsen. Foto: Tor FarstadFoto: Tor Farstad, Tor Farstad

nyheter

Mellom starten på nyåret og 30. juni i år har det blitt beslaglagt hele 295,57 liter brennevin under 60 prosent. Dette er en betydelig større mengde enn samme periode i fjor hvor det ble beslaglagt 55,42 liter.

Tollvesenet har også beslaglagt en betydelig større mengde vin i år kontra i fjor. De seks første månedene av 2017 ble det beslaglagt 663,05 liter vin, mens samme periode i fjor beslagla Tollvesenet bare 28,94 liter.

Mengden øl som har blitt beslaglagt har mer enn doblet seg. I år tok Tollvesenet 1.114,65 liter øl, mens i fjor ble det beslaglagt 554,8 liter øl.

LES OGSÅ: Slik forsøker turistfiskere å smugle med seg fisk ut av landet

Over 50.000 sigaretter

Tollvesenet har også beslaglagt en betydelig større mengde tobakksvarer de seks første månedene av 2017 kontra samme periode i fjor.

I år har det blitt beslaglagt 12,44 kilo røyketobakk, 52.732 sigaretter, og 8,3 kilo snus, mens i fjor ble det beslaglagt 5,92 kilo røyketobakk, 17.380 sigaretter, og 3,46 kilo snus.

LES OGSÅ: Rekordbeslag av ulovlig fisk i Nord-Norge

Mindre kjøtt

Det har blitt beslaglagt færre kjøttvarer så langt i år sammenlignet med i fjor. De seks første månedene i 2016 tok Tollvesenet 243,65 kilo kjøtt, mens samme periode i år har de bare beslaglagt 162,73 kilo.

Av fiskeprodukter har det blitt beslaglagt 490,68 kilo i år, mens det i fjor ble beslaglagt 176,65 kilo.

Mindre i Nord-Norge

Ser man på Tollvesenets beslaglegging i Nord-Norge generelt, er ikke forskjellene fra i fjor og i år like store som på Helligskogen. Eksempelvis har det bare blitt beslaglagt 146 liter mer brennevin under 60 prosent i år kontra i fjor, mens mengden røyketobakk har gått opp med bare tre kilo.

I Nord-Norge har også beslagleggingen av antall sigaretter gått ned fra 125.131 til 111.729.

Bedre bemanning

Atle Joakimsen, regiondirektør i Tollregion Nord-Norge, skriver i en pressemelding at de har hatt en generell økning i antall beslag i regionen.

– Dette skyldes noe økt ressursinnsats, samt bedre utplukk av kontrollobjekter, sier Joakimsen.