Kommunen fikk millionbeløp for å bekjempe barnefedme

«Overvekt barn og unge» er navnet på satsingen kommunen nå har fått midler til å gjennomføre av helsedirektoratet.

Fornøyde: Britt Margareth Simonsen (t.v.) og Mary-Line Mikalsen er fornøyde med de nye midlene fra helsedirektoratet.Foto: Henrik Elvejord Borg

nyheter

Kommunen søkte om 2,5 millioner kroner, og fikk dermed innvilget nesten alle midlene de søkte om.

God uttelling

Britt Margareth Simonsen, enhetsleder for forebyggende helsetjenester, forteller at de ble overrasket da de fikk resultatet på søknaden.

– Helsedirektoratet lyste ut prosjektmidler og vi bestemte oss for å søke om 2,5 millioner kroner. Det at vi fikk hele 2,39 millioner er helt fantastisk. Dette gjør at man kan få igangsatt et prosjekt som hjelper familier med barn som er overvektige, sier enhetslederen.Tverrfaglig team

Mary-Line Simonsen, faglig koordinator, forteller hva midlene skal brukes til.

– Per nå har vi ikke noe godt tilbud til familier med overvektige barn. Det er flere som jobber med det, men de sitter på hvert sitt kontor. Retningslinjene for midlene fremhever at man skal ha et tverrfaglig samarbeid med disse familiene. Vi har planer om å danne et team bestående av fysioterapeut, ernæringsfysiolog og helsesøster som skal utarbeide et tilbud, og sette det til livs. Vi har tro på at et tverrfaglig team som jobber sammen vil gi prosjektet bedre driv, sier den faglige koordinatoren.

Flere prosjekter

Enhetslederen forteller at forebyggende helsetjenester har flere prosjekter på gang,

– I fjor fikk vi også bevilget 1,5 millioner kroner til et prosjekt som omhandler psykologisk førstehjelp. Det prosjektet holder vi også på med. Totalt har vi fått nesten 4 millioner fra helsedirektoratet. Disse midlene gjør at vi får et mye større handlingsrom, sier Simonsen


Det du spiser avgjør om dine barn og barnebarn blir overvektige

Mors kosthold og treningsvaner kan avgjøre hvorvidt barn, og barnebarn, blir overvektige.


Belønning

Enhetslederen gir følgende forklaring på hvorfor kommunen fikk medhold i sin søknad om midler.

– Jeg tror det er en slags belønning for hvordan midlene i kommunen har vært disponert de siste tre årene. Midlene som kommer er ikke øremerket, men de siste årene har vi fått 90 prosent av de frie midlene fra politikerne. Dette er veldig bra, og det virker det som helsedirektoratet synes også, sier Simonsen

Oppstart i høst

Arbeidet med prosjektet vil de begynne med til høsten.

– Det er bare 14 dager siden vi fikk resultatet. Nå venter vi på at folk kommer hjem fra ferie, og så setter vi i gang arbeidet for fullt. Fra i høst av vil vi begynne og lyse ut stillinger, sier enhetslederen.


Disse skal lære helsepersonell å behandle sykelig overvekt:

– Det er fordommer innen helsevesenet

Mandag og tirsdag samles helsepersonell fra landsdelen for å få opplæring i å behandle overvekt og styrke samarbeidet seg imellom.