Østre trasé dobbel så dyr

nyheter

– Planen med veilinje etter østre alternativ er basert på feil valg av trasé. Østre alternativ vil bli hele 4.300 meter lengre enn vestre trasé, og kostnadene for bygging vil bli nærmest doblet i forhold til vestre trasé, heter det i en merknad til reguleringsplanen for E8 i Ramfjord.

I merknaden vises det til at østre trasé vil føre til store terrenginngrep, reindriften og vannforsyningen blir berørt, og det må bygges flere bruer og en skredsikringstunnel.