Frykter større inngrep i fangstanlegg – varsler E8-innsigelse

Sametinget mener planområdet for E8 i Ramfjord som er på høring er større enn tidligere varslet.

NYE E8: Illustrasjonen vises hvor østre trasé av E8 vil ligge i Ramfjord. Illustrasjon: Statens vegvesen

nyheter

Nå varsler Sametinget innsigelse til reguleringsplanen for østre trasé.

– Planområdet er nå større enn tidligere varslet, og vil etter vårt syn få større konsekvenser for fangstanlegget på Ramfjordmoen enn tidligere antatt, heter det i innsigelsen.

Ifølge Sametinget er fangstanlegget en del av Nord-Norges største fangstanlegg, mest sannsynlig for villrein, med rundt 500 fangstgroper fordelt på ulike felt over det meste av Breivikeidet. Nå mener de at planområdet ikke er i samsvar med tidligere kommunedelplan og med planområdet som ble varslet da planarbeidet startet.

LES OGSÅ: Forlenger høringsfrist

De viser til at E8-traseen vil krysse fangstgropsystemet som består av 31 fangstgroper over en strekning på 2.800 meter.

– Veiprosjektet er i direkte konflikt med automatisk freda kulturminner som utgjør et kulturmiljø av nasjonal interesse og er et alvorlig inngrep i landskapet og kulturmiljøet, mener Sametinget.

Tidligere har fylkesrådet i Troms fremmet innsigelse, også på bakgrunn av at planforslaget ikke ivaretar automatisk freda kulturminner og ikke er i samsvar med varslet planområde. Fristen for å komme med merknader er 21. juli.